6 edycja projektu „Wspólna Inicjatywa Architektoniczna”

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w skorzystaniu ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Więcej →