Intensywny kurs języka angielskiego po wyjątkowo niskiej cenie – 5 zł za godzinę lekcyjną (projekt dofinansowany przez UE)

Od 1 października 2017 r. WWSIS „Horyzont” (www.horyzont.eu) we współpracy z Fundacją „Labore Nobilis” (www.laborenobilis.pl) uruchamia roczny intensywny kurs języka angielskiego dla wszystkich chętnych. Kurs trwa 2 semestry i obejmuje 800 godzin lekcyjnych. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni opanować j. angielski na poziomie B1.

Więcej →