Głosowanie na przedstawicieli komitetu RPO

Dziś ostatnia możliwość zagłosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (KM RPO WD).

Więcej →