Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Informacja Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia

Prezydent Wrocławia zarządza wybory przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP).

Więcej →

Wybory do WRDPP – ważna informacja dla organizacji zarejestrowanych poza Wrocławiem

W odpowiedzi na prośbę o interpretację zapisu o prawie do głosowania w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przesłanej przez DFOP i Fundację „Umbrella”/Centrum Sektor 3, uzyskaliśmy następującą, cenną i satysfakcjonującą dla organizacji pozarządowych odpowiedź Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej →