Poszukujemy wolontariuszy!

Z Kulturą do Zwierząt jest to przestrzeń współpracy osób w różnym wieku, o odmiennych przekonaniach, gustach muzycznych, zainteresowaniach, których łączy–chęć niesienia pomocy czworonogom. Pomysł dedykowany jest do szerokiego grona odbiorców, również do dzieci. Połączenie dobrej zabawy z celem charytatywnym oraz promocją kultury i sztuki daje najlepsze efekty w każdym z aspektów, a korzystają na tym wszystkie strony zarówno podopieczni schroniska, uczestnicy wydarzenia i partnerzy.

Więcej →