Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Czy można zmienić cele fundacji zawarte w akcie fundacyjnym?

faq_superngoAkt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do powołania fundacji. Elementami obligatoryjnymi tego aktu jest wskazanie celu,  dla którego fundacja jest tworzona oraz postanowienie dotyczące przekazania składników majątkowych dla realizowania tego celu.

Więcej →

Jakie kompetencje w założonej fundacji ma fundator? Czy fundator może być członkiem zarządu?

faq_superngoZgodnie z art. 3 Ustawy o Fundacjach fundator swoim oświadczeniem woli, w formie aktu notarialnego powołuje fundację. W oświadczeniu tym powinien on podać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Więcej →

Ile musze zapłacić, aby zarejestrować stowarzyszenie lub fundację?

faq_superngoKoszty wpisu do KRS w rejestrze stowarzyszeń/fundacji są obowiązkowe, choć można też złożyć wniosek o zwolnienie z opłat za wpis.

Więcej →

Jakie dodatkowo dokumenty musze złożyć, gdy chcę zarejestrować też działalność gospodarczą? Co daje Instytucja „ jednego okienka”?

faq_superngoFundacja/ stowarzyszenie z działalnością gospodarczą.

Jeśli będziemy chcieli prowadzić działalność gospodarczą, do rejestracji stowarzyszenia/fundacji , oprócz tych „podstawowych” potrzebne są dodatkowe dokumenty i formularze.

Więcej →

Jakie dokumenty potrzebne mi są do zarejestrowania stowarzyszenia / fundacji?

faq_superngoRejestracja podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) różni się od ich rodzaju. Znajdziemy jednak pewne wspólne elementy.

Do rejestracji potrzebne nam są dokumenty towarzyszące przy powstawaniu stowarzyszenia i fundacji oraz dokumenty rejestrowe pobierane z KRS.

Więcej →

W jaki sposób jako fundacja lub stowarzyszenie mogę prowadzić działalność gospodarczą? Co muszę zrobić, żeby ją prowadzić? Czy mam na tym polu jakieś ograniczenia?

faq_superngoFundacje i stowarzyszenia mogą  prowadzić działalność gospodarczą  ale muszą spełnić przy tym kilka warunków. Oto one: (…)

Więcej →

Czy muszę w prowadzonej działalności wyodrębnić działalność odpłatną i nieodpłatną oraz gdzie i kiedy mam to zrobić i umieścić?

faq_superngoTak, każda fundacja czy stowarzyszenie musi, zgodnie z art. 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyodrębnić prowadzenie takich działalności, jeśli ma zamiar prowadzić chociaż jedno z działań odpłatnie. Wyodrębnienie takiej działalności(…)

Więcej →

Co to jest działalności nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego?

faq_superngoDziałalność odpłatna i nieodpłatna to po prostu podzielone ze względu na konieczność ponoszeni opłat przez uczestników/beneficjentów formy działań podejmowanych przez stowarzyszenia czy fundacje.(…)

Więcej →