Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogłoszenie IV Edycji Konkursu „zDolne NGO”

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego p. Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić IV Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014 r.
Więcej →

III Edycja Konkursu

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Radosław Mołoń
ma zaszczyt ogłosić III Edycję Konkursu „zDolne NGO”
dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej
prowadzącej działalność w obszarze aktywności obywatelskiej
w latach 2012/2013 roku.
Więcej →