Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

teraztroska

Active-citizens-fund@4x

Projekt „Teraz Troska” to odpowiedź Fundacji Umbrella na zdiagnozowany i szeroko dyskutowany problem wypalenia aktywistycznego. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu opisanymi pod aktualnościami

 AKTUALNOŚCI

Ruszyła rekrutacja na IV cykl warsztatów pracy z ciałem „Regulacja i regeneracja” 

 Dbasz o innych? Może to czas aby zadbać o siebie!  

Dlatego zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnym cyklu zajęć pracy z ciałem „Regulacja i regeneracja” dla aktywistek i aktywistów.  

Ruch, oddech, skupienie na sygnałach płynących z ciała i reagowanie na nie to świetne sposoby na przeciwdziałanie przemęczeniu, przeciążeniu, a w konsekwencji wypaleniu. 

Na zajęciach korzystając z metody A. Lowena, łagodnej jogi i relaksacji będziemy: 

 • zwiększać kontakt z ciałem i wsłuchiwać się w jego potrzeby, 
 • rozluźniać i regulować napięcia, stres 
 • zwiększać odporność fizyczną i psychiczną, 
 • wzmacniać umiejętności stawiania granic i dbania o siebie. 

 

Jeśli czujesz się przemęczona/ przemęczony, dopada cię stres, czujesz że tracisz zapał i pasję do pracy to warsztaty są właśnie dla Ciebie. 

Terminy 

Spotkania będę odbywały się w małych grupach (ok. 10 osób), raz w tygodniu w 2,5-miesięcznym cyklu. 

Obecnie rekrutujemy do udziału w pierwszym cyklu, który rozpoczyna się 8 września w godzinach 17:15- 18:30 

Kolejne zajęcia we czwartki w następujących terminach:  08.09, 15.09, 29.09, 6.10, 13.10, 20.10,  27.10, 3.11, 10.11, 17.11

 

Rekrutacja 

 Rekrutacja jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej dostępnej pod adresem https://forms.office.com/r/3UzcL5egSL w drugim etapie skontaktujemy się w wybranymi osobami na telefoniczną rozmowę. 

Zgodnie z założeniami projektu i przeprowadzoną diagnozą, pierwszeństwo udziału w spotkaniach będą miały osoby które: 

 

 • działają dłużej niż 5 lat, 
 • działają lokalnie, 
 • pełnią funkcje liderów/ek w organizacji/grupie, 
 • działają na rzecz praw człowieka, osób defaworyzowanych, praw zwierząt, klimatu i ekologii. 
 • nie mają stabilnego zatrudnienia w organizacji. 

Rekrutacja trwa do 5 września. Dopuszczamy możliwość przedłużenia lub skrócenia rekrutacji. Z przyczyn logistycznych rekrutacja skierowana do osób z Wrocławia lub okolic. Jeśli preferujesz wypełnienie ankiety w wersji papierowej to zapraszamy do Sektora 3 na ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu od pon do pt. w godzinach od 9:00 do 17:00 lub telefonicznie pod numerem 71 359 75 00 

 

Miejsce 

Centrum @Sektor 3, ul. Legnicka 65; 54-206 Wrocław 

Prowadząca: 

Ewelina Seklecka: Od kilkunastu lat prowadzę warsztaty dla osób dorosłych, od 3 lat pracuję z ciałem łącząc metody zaczerpnięte z jogi, medytacji, analizy bioenergetycznej. Ukończyłam Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkołę Treningu Grupowego, Kurs Analizy Transakcyjnej, kurs medytacji Vipassana, jestem w trakcie Szkolenia Psychoterapeutycznego w Analizie Bioenergetycznej A. Lowena. Od ponad 15 lat pracuję w organizacjach pozarządowych. 

 

O Projekcie:

Projekt Teraz Troska jest odpowiedzą na zjawisko wypalenia aktywistycznego. Badanie „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2018 pokazuje, że ten problem wypalenia aktywistycznego może dotyczyć niemal 50% liderów ngo”. Z kolei z badania Wyzwania i zagrożenia pracy w NGO i nieformalnych ruchach społecznych 2020 wynika, że 43% respondentów czuje się zestresowana bardzo lub ekstremalnie; 38% czuło się wypalonych często/b.

Dlatego zaplanowaliśmy działania inspirowane ideą self-care i etyką troski. Kierujemy je do aktywistek/ów z terenu Dolnego Śląska

Koncentrujemy się na 2 obszarach:

 1. Praktyczne sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z wypaleniem/kryzysem:
 2. Stawiamy przede wszystkim na nowatorską metodę przeciwdziałania wypaleniu jaką jest terapeutyczna praca z ciałem w nurcie A. Lowena. Zaplanowaliśmy prowadzenie cyklicznych warsztatów pracy z ciałem dla 4 grup.
 3. Poprowadzimy także grupę wsparcia dla aktywistów/ek- cykliczne spotkania dla 1 grupy.
 4. Upowszechnianie wiedzy o wypaleniu w środowisku aktywistów/ek:1. Zaprosimy do współpracy specjalistów/ki i jednocześnie praktyczki/ków w dziedzinie kryzysu psychicznego i wypalenia aktywistycznego i zorganizujemy 5 spotkań prowadzonych w różnych formach
 5. Opracujemy publikację i udostępnimy ją na stronie www, zawierającą wprowadzenie do tematyki wypalenia aktywistycznego, najważniejsze wnioski z wyżej opisanych spotkań, wyniki i rekomendacje wynikające z ewaluacji, przeprowadzone przez nas działania po korektach wypływających z ewaluacji jako dobra praktyka.

Projekt jest realizowany przez @Fundację Umbrella w ramach projektu „Teraz Troska” z dotacji programu @Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG