Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Transfer wiedzy NGO!

Opublikowano w 19 maja 2015 przez admin

Trenerzy, doradcy i coachowie, dysponujący specjalistyczną wiedzą zawodową zdobytą w europejskich ośrodkach, praktyczne podejście do tematów, ciekawe zagadnienia – oto, co czeka na Was podczas IV Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych 2015 na stoisku Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”.

  • Jak skutecznie aplikować o dofinansowanie i tworzyć wysokiej jakości projekty (także międzynarodowe)? Jak nimi zarządzać i je efektywnie promować? Jak sporządzić ich budżet, a potem poprawnie go rozliczyć? Jak upowszechniać rezultaty projektów?
  • Jak umiejętnie radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami podczas pracy? Jak wspierać jej efektywność i komunikację zespołową? Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracy edukacyjnej?
  • Jak umiejętnie rozwiązywać problemy i wzmocnić umiejętności komunikacyjne? Jak rozwijać kreatywność, umiejętność motywowania siebie oraz efektownego uczenia innych?
  • Jak realizować projekty edukacyjne dla osób starszych?

O tym wszystkim opowiedzą trenerzy, doradcy i coachowie trzech wrocławskich organizacji:  Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacji Aktywny Senior i Fundacji Przemian Społecznych, którzy w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych, uczestniczyli w specjalistycznych zawodowych szkoleniach w Grecji, Włoszech i na Cyprze. Wiedzą nabytą podczas wielodniowych treningów i szkoleń podzielą się podczas indywidualnych konsultacji. Serdecznie zapraszamy!

Nasi pracownicy będą udzielać doradztwa zgodnie z programem:

>> 12:00-14:00

Planowanie i zarządzanie projektami (w tym projektami europejskimi), czyli: umiejętność skutecznego aplikowania o dofinansowanie i tworzenia wysokiej jakości projektów, umiejętność nawiązywania owocnych partnerstw/tworzenia konsorcjów, poznanie możliwości jakie daje program Erasmus + (Aleksandra Kowal)

Jak efektywnie i skutecznie promować projekty (w tym projekty europejskie) i upowszechniać ich rezultaty?  (Katarzyna Bielińska-Kuniszewska)

Aktywny Senior, czyli jak realizować projekty edukacyjne dla osób starszych (Marek Ferenc)

>> 14:00-16:00

Narzędzia dla lepszego życia i edukacji, czyli: umiejętność stosowania różnych strategii nauczania i rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjne,  wiedza nt. komunikacji niewerbalnej i jej roli w nauczaniu, umiejętność rozwijania kreatywności, motywowania siebie i innych oraz planowania nauczania w sposób atrakcyjny i efektywny (Iwona Nowińska, Anna Daszyńska)

>> 15:00-17:00

Finansowe aspekty zarządzania projektami (w tym europejskimi), czyli: jak sporządzić budżet projektu, jak poprawnie sporządzić umowy, rozliczyć delegację i prowadzić dokumentację finansową projektu oraz jak skutecznie rozliczyć projekt? (Agnieszka Cisowska – Szul)

>> 16:00-18:00

Emocjonalna mądrość – Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami, czyli: wiedza nt. przyczyn i skutków stresów, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, możliwości redukowania konsekwencji stresu (takich jak problemy zdrowotne, absencja w pracy, brak kreatywności, nieskuteczna komunikacja, niemożność skupienia się, popadanie w konflikty itd.) i rozwijania zdrowych metod radzenia sobie z wymaganiami codziennej pracy i budowania takiej kultury pracy, która wspierać będzie efektywność, pracę zespołową, kreatywność i wzajemne zrozumienie, wiedza nt. metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy edukacyjnej (Grzegorz Tymoszyk, Katarzyna Dyszy)

Projekt „Wzmacnianie kompetencji skutecznej edukacji dorosłych” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + Edukacja Dorosłych

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.Powrót do Aktualności →