Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Trwa kolejny nabór do Inkubatora pomysłów na innowacje społeczne.

Opublikowano w 23 lutego 2017 przez admin

Małe może być nie tylko piękne, ale też skuteczniejsze niż duże. Trwa kolejny nabór do Inkubatora pomysłów na innowacje społeczne, które pomogą osobom zależnym Czasem dla poważnych wyzwań najskuteczniejsze są drobne rozwiązania  – rozwiązania na ludzką miarę. Najlepsze pomysły pojawiają się zaś często ze strony tych, których te wyzwania bezpośrednio dotyczą i tych, którzy im pomagają. Takie założenie przyświeca realizatorom Inkubatora pomysłów na innowacje społeczne, które pomogą osobom zależnym oraz osobom i instytucjom, które dostarczają im wsparcia.

Pomysły na innowacje, które w ramach Inkubatora będzie można dopracować i zrealizować można zgłaszać do 12 marca.
Pomysłów na to, jak pomóc osobom zależnym pojawia się sporo, ale brakuje mechanizmów ich identyfikowania i wspierania.  Chcemy to zmienić – deklaruje Kuba Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji  Społecznych “Stocznia”, która wraz z Miastem st. Warszawa, Gminą Miasta Gdynia oraz firmą ECORYS Polska Sp. z o.o. prowadzi Inkubator pomysłów na innowacje społeczne, które pomogą w podniesieniu jakości życia osób zależnych i ich opiekunów.
– Chcemy je zauważyć i wspierać na różne sposoby – wiedzą, radą, a wreszcie także pieniędzmi – w pełnym wyzwań, pierwszym okresie ich istnienia.  Jeśli się sprawdzą – chcemy dać im szansę na dalszy rozwój, a w przyszłości – może na przyczynienie się do zmiany systemowej. Zmiana „od dołu” jest możliwa i naszym zadaniem jest wspierać tych, którzy w nią wierzą.
Jak się zgłosić i jakie można otrzymać wsparcie?
Do 12 marca br. każdy (instytucje, grupy nieformalne, osoby indywidualne) może zgłosić swój pomysł na innowację, wypełniając prosty elektroniczny formularz na stronie  http://www.innowacjespoleczne.org.pl. Autorzy najciekawszych pomysłów trafią pod skrzydła Inkubatora, gdzie otrzymają różnorodne wsparcie w dopracowywaniu swoich koncepcji, a po około 6 miesiącach przygotowań możliwość otrzymania grantu (średnio ok. 40 000 zł) na przetestowanie swojego pomysłu w realnych warunkach. Rozwiązania, które przejdą pomyślnie tę próbę, mają szansę zostać upowszechnione w szerokiej skali.
Jakich pomysłów szukamy?
Innowacją może być konkretna rzecz – przedmiot lub urządzenie, usługa lub pomysł na proces – np. nowatorski sposób organizacji wsparcia osób zależnych i dzielenia za nie odpowiedzialności.
– Szukamy pomysłów na rozwiązania, które na początek można zastosować w „mikro skali”, np. w konkretnej instytucji opiekuńczej albo grupie osób z podobnym typem zależności, ale które potencjalnie będą mogły być wdrażane w całej Polsce i które są  innowacjami w skali kraju. Nie wyklucza to prób zaadaptowania w polskich warunkach pewnych rozwiązań, które do tej pory stosowano jedynie za granicą i przystosowania ich do polskich realiów – wyjaśnia Ewa Stokłuska, koordynatorka projektu „Innowacje na ludzką miarę” po stronie Fundacji „Stocznia”.
Zgłaszane pomysły mają dotyczyć osób zależnych, a więc takich, które z różnych powodów (przede wszystkim ze względu na wiek lub stan zdrowia) nie są w stanie funkcjonować
w pełni samodzielnie i potrzebują stałej opieki, m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności (ruchową, sensoryczną, intelektualną), osób z zaburzeniami psychicznymi czy osób czasowo zależnych, np. po udarze czy w intensywnej terapii nowotworowej.
Potencjalni innowatorzy z całego kraju będą wspierani przez opiekunów i doradców związanych z inkubatorami, które fizycznie będą działać w dwóch lokalizacjach – w Domu Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy w Warszawie oraz w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.
Druga edycja naboru do inkubatora trwa do 12 marca br. Kolejna odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2017 roku.

Więcej informacji o całym przedsięwzięciu i formularz zgłoszeniowy do inkubatora można znaleźć na stronie http://www.innowacjespoleczne.org.pl

Kontakt dla mediów: Ewa Stokłuska, estokluska@stocznia.org.pl, tel. 604 972 869


Powrót do Aktualności →