Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Trwa przygotowanie nowego programu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim Wrocławia

Opublikowano w 5 lipca 2017 przez admin

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich przypomina, że trwa przygotowanie nowego programu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Urzędem Miejskim Wrocławia. Elementem tego projektu są badania, których celem jest diagnoza wrocławskiego “trzeciego sektora”.

Chcemy dotrzeć do możliwie wszystkich współpracujących z Urzędem Miejskim, by zrobić naprawdę rzetelną diagnozę kondycji wrocławskiego “trzeciego sektora” – tak, aby przygotowywana strategia była możliwie najlepiej dostosowana do naszych, “pozarządowych” potrzeb.
Geneza tego działania leży w spotkaniach przedstawicieli Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, które miały miejsce od września do grudnia 2016 r. w ramach projektu “Wrocław Miastem Dialogu” oraz w późniejszych działaniach społecznego SCRUMu. Jednym z kluczowych postulatów tych spotkań, było partycypacyjne stworzenie strategii współpracy pomiędzy Gminą Wrocław a organizacjami pozarządowymi. Strategia ta powinna zarówno uwzględniać cele i możliwości Gminy Wrocław, jak i potrzeby oraz dążenia organizacji pozarządowych.
Strategia ta tworzona będzie na podstawie badań organizacji współpracujących z Urzędem Miejskim (planowane są badania ilościowe, pogłębione o wywiady fokusowe oraz konsultacje z ekspertami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi), analizy sytuacji zastanej, kwerendy i analizy dokumentacji, sprawozdań miejskich, programów współpracy, konsultacji z urzędnikami, dobrych praktyk etc.
Nasi ankieterzy już od jakiegoś czasu kontaktują się wybranymi wrocławskimi organizacjami z prośba o wypełnienie ankiety zawierającej pytania otwarte i zamknięte dotyczące państwa działalności, potrzeb oraz planów. Bardzo prosimy o umawianie się z badaczami. Wywiad trwa około godziny, ale jego wyniki są dla nas wszystkich bardzo ważne. Zależy nam na zakończeniu badach w lipcu.
Projekt realizujemy we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Fundacją Dom Pokoju. Naszymi partnerami są również Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Fundacja Umbrella – organizatorzy Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 9 czerwca 2017.

Dokładny przebieg projektu będzie dokumentowany na niniejszym blogu: http://strategia-rozwoju-wspolpracy.blog.pl/

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →