Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uwarunkowania trwania i rozwoju organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska – analiza organizacji pozarządowych

Opublikowano w 7 sierpnia 2014 przez admin

W świecie nauk o zarządzaniu szczególnym zainteresowaniem badawczym cieszą się organizacje komercyjne. Organizacje pozarządowe stoją na drugim planie, chociaż ich potrzeby w zakresie strategii rozwoju są równie ważne. Taki ogólny wniosek zainicjował analizę czynników, które determinują trwanie i rozwój organizacji pozarządowych na terenie Dolnego Śląska.

Badanie nie zajmie Państwu więcej niż 3 minuty, a raport z badań będzie dostępny od października 2014 na stronie: http://www.did.edu.pl/badaniango/

W obliczu nowego rozdania środków unijnych wnioski z raportu mogą być cennym źródłem pomysłów i działań projektowych. Nie będzie to jednak możliwe bez Państwa oceny metod i narzędzi zarządzania. Elektroniczna wersja kwestionariusza dostępna jest pod adresem:  http://www.ebadania.pl/6657b4e07194be5c

Zadanie finansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm).

 Powrót do Aktualności →