Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU pn. „Rola Rad w kształtowaniu polityk publicznych na Dolnym Śląsku”

Opublikowano w 5 maja 2015 przez admin

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rad Seniorów, Rad Młodzieżowych, Rad Gminy, Rad Zatrudnienia oraz wszystkie osoby zasiadające w jakiejkolwiek innej radzie lub zespole o charakterze konsultacyjno-doradczym na dwudniowe bezpłatne szkolenie.

Zakres tematyczny m.in.:
1. Rola Rad w procesie tworzenia i monitorowania polityk publicznych;
2. Aspekty organizacyjno-prawne, regulacje ustawowe funkcjonowania Rad;
3. Funkcje, misja i cele Rad. Komunikacja wewnątrz i na zewnątrz Rady;
4. Współpraca w tworzeniu polityk publicznych, otoczenie instytucjonalne i znaczenie Rad dla rozwoju współpracy pomiędzy samorządem, a  organizacjami pozarządowymi;
5. Narzędzia wsparcia w funkcjonowaniu Rad;
6. Podstawowe dylematy i trudności w procesach inicjowania, tworzenia i funkcjonowania Rad.

Termin: 11 i 12 maja 2015r. Rozpoczęcie ok. godz. 10.00

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa”/k. Świdnicy

Adresaci szkolenia:
1. Członkowie rad/ ciał konsultacyjno-doradczych
2. Przedstawiciele JST i NGO , którzy chcą rozpocząć działalność w takich radach
3. Przedstawiciele JST i NGO, którzy chcą u siebie powołać taką Radę
zamieszkujący na terenie Dolnego Śląska.

Koszt: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie, nocleg, materiały merytoryczne, opiekę trenerów. Nie zapewniamy dojazdu na miejsce szkolenia.

Zgłoś się już dziś! Prześlij wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 06 maja 2015r. wybierając jedną z trzech możliwości:
1. mailem na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl  
2. pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, pok. 409, 53-677 Wrocław lub faksem na nr 71 793 23 24.

Ilość miejsc jest ograniczona! Przy większej liczbie zgłoszeń pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą mieli przedstawiciele organizacji lub JST którzy nie skorzystali jeszcze ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektu. W przypadku większej ilości zgłoszeń decyduje kolejność ich nadsyłania.

Nie czekaj. Zgłoś się już dziś.Powrót do Aktualności →