Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Włącz się w pomaganie! Zostań wolontariuszem PCPR we Wrocławiu.

Opublikowano w 6 grudnia 2018 przez admin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego. Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym  i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Dla lepszej realizacji swoich zadań Centrum prowadzi wolontariat stwarzający realne możliwości prowadzenia intensywniejszej i bardziej owocnej pracy z wychowankami rodzin zastępczych, które wymagają szczególnej uwagi i poświęconego czasu, niezbędnego wsparcia w procesie nauki oraz prawidłowego rozwoju.

Udział wolontariuszy w budowaniu sieci społecznej skoncentrowanej wokół rodzin zastępczych jest dla nas nieocenionym wsparciem. Wolontariusz, który utożsamia się z naszą instytucją, ma możliwość samorozwoju, systematycznego dokształcania, zdobywania nowej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, a także poszerzania swoich kompetencji społecznych. Praca wolontariusza z podopiecznym w rodzinie zastępczej daje poczucie spełniania oraz satysfakcję. Z ideą zmieniania dziecięcego świata na lepszy, zachęcamy – WŁĄCZ SIĘ W POMAGANIE!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu korzysta z pomocy wolontariuszy.

Przez cały rok PCPR prowadzi wolontariat w zakresie:

– pomocy przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinie Zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tych form opieki (np. pomoc w wyrównywaniu szans i braków rozwojowych u małoletnich, pomoc w nauce, organizacja oraz wspólne spędzanie czasu wolnego z wychowankiem),

– wsparciu przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez PCPR we Wrocławiu na rzecz podopiecznych pieczy zastępczej,

– promocji wolontariatu i poszukiwania nowych wolontariuszy oraz kandydatów na rodziców zastępczych.

Doraźnie korzystamy także z pomocy grafików, animatorów zabaw i innych specjalistów, którzy wspierają bieżące działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 Dołącz do nas – Czekamy na Ciebie!

Interesuje Cię tematyka organizacji systemu pieczy zastępczej? Jesteś gotów do pracy dziećmi i młodzieżą przebywającą w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego? Masz łatwość w kontakcie z innymi ludźmi?

 Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu!

3 kroki do wolontariatu w PCPR

1) wyślij wypełnioną ankietę kandydata na wolontariusza wraz z CV na adres: pcpr@pcpr.wroclaw.pl,
2) jeśli Twoja aplikacja będzie odpowiadać naszym oczekiwaniom, zaprosimy Cię na spotkanie do siedziby PCPR we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131,
3) gdy rozmowa przebiegnie pomyślnie, a Ty zdecydujesz się zostać Wolontariuszem, podpiszemy porozumienie
o wolontariacie i staniesz się jednym z nas!

 Przeczytaj zanim wyślesz aplikację

Wolontariat odbywa się wyłącznie w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego obejmującego swym zasięgiem gminy: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina, Jordanów Śląski, Kobierzyce.

Centrum zapewnia zwrot kosztów przejazdu komunikacją zbiorową z miejsca zamieszkania wolontariusza do miejsca wykonywania świadczeń wolontaryjnych.

Prowadzimy stałą rekrutację, dlatego czekamy na aplikacje przez cały rok. Dotychczas nawiązaliśmy kontakt
z każdym kandydatem na wolontariusza.

Zapewniamy szkolenie wstępne dla wolontariuszy, wprowadzenie do rodziny zastępczej przez pracownika PCPR oraz umowę wolontariacką.

W trakcie działania w wolontariacie PCPR zapewniamy wsparcie i opiekę pedagoga, psychologa, a także pracownika socjalnego, którzy pomogą w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz podzielą się swoją wiedzą  i doświadczeniem.

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej, nie mniej jednak niż 1,5h tygodniowo.

Zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Dembski, specjalista pracy z rodziną, tel. 71/72 21 860 lub 71/ 72 21 775,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, IV piętro, pok. 436, e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl.

 Powrót do Aktualności →