Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Włączenie nowych technik konsultacyjnych do konsultacji społecznych we Wrocławiu

Opublikowano w 5 maja 2015 przez admin

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Miejski Wrocławia mają zaszczyt zaprosić
na konferencję, która odbędzie się 13 maja 2015 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

Program konferencji:
11.00-11.05 Otwarcie konferencji.
Ewa Pytasz, konsultant Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Dominik Golema, dyrektor Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Rzecznik ds. Dialogu Społecznego, Urząd Miejski Wrocławia

11.05-11.35 Doświadczenia projektowe wynikające z konsultacji społecznych
Rocznego Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015.
dr Agata Bulicz, ekspert pracujący w projekcie, socjolożka, animatorka sieci
współpracy na rzecz ekonomii społecznej w Dolnośląskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych

11.35-12.05 Doświadczenia projektowe wynikające z konsultacji społecznych Założeń
do Strategii Oświatowej Miasta Wrocławia.
dr Piotr Mikiewicz, ekspert pracujący w projekcie, Kierownik Zakładu Socjologii
Edukacji i Polityki Oświatowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

12.05-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.45 Lokalny Indeks Jakości Współpracy we Wrocławiu -– aktulany stan prac.
Bartosz Szyja, ekspert pracujący w projekcie, członek Zarządu Fundacji
na Rzecz Rozwoju Społecznego Cooperantem, Towarzystwo Edukacji
Obywatelskiej

12.45-13.15 „Wrocław rozmawia”, czyli do czego służą konsultacje.
dr Bartłomiej Świerczewski – Biuro Rady Miejskiej, Urząd Miejski Wrocławia

13.15-13.40 Dyskusja

13.40-13.50 Podsumowanie konferencji
Uczestnicy konferencji otrzymają poradnik na temat konsultacji społecznych,
podsumowujący doświadczenia projektowe.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przez wysłanie faksem lub mailem
karty zgłoszenia do 8 maja 2015 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Osoba do kontaktu: Paweł Sobieraj
tel. 71 372 41 21, pawel.sobieraj@okst.pl

WięcejPowrót do Aktualności →