Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wnioski o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019 r.

Opublikowano w 14 marca 2019 przez admin

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, który należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Informacje na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56)65 21 368 lub droga mailową Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 30 maja 2019 roku.

Zasady programu Pajacyk na WAKACJE 2019r



Powrót do Aktualności →