Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Wrocław Miastem Dialogu”. Weź udział w projekcie.

Opublikowano w 10 listopada 2016 przez admin

„Wrocław Miastem Dialogu”. Weź udział w projekcie.

Fundacja Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych rozpoczęła realizację projektu pt. „Wrocław Miastem Dialogu”. Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie struktur dialogu i współpracy wrocławskich organizacji pozarządowych z Gminą Wrocław.

Projekt trwa do końca grudnia 2016 r. i zakłada szereg działań m.in.:
1. Spotkania eksperckiej grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie strategii rozwoju i wzmacniania struktur dialogu i współpracy NGO i Gminy Wrocław.
2. Otwartą debatę plenarną dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i Gminy Wrocław oraz wszystkich aktywnych obywateli, podczas której zostaną zaprezentowane i przedyskutowane wszystkie te zagadnienia, które będą rezultatem prac grupy roboczej. Celem debaty będzie poznanie opinii szerokiego kręgu wrocławskich organizacji pozarządowych, społeczników i urzędników. Zapoznanie osób, które od niedawna funkcjonują w organizacjach pozarządowych z priorytetami współpracy Gminy Wrocław z NGO, zgodnie z rezultatem pracy grupy roboczej.
3. Zgłaszanie uwag. Podczas trwania projektu organizacje, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach w sposób bezpośredni, będą miały możliwość zgłaszania uwag za pośrednictwem dostępnych kanałów – mailowo, telefonicznie, pocztą oraz on-line na specjalnie przygotowanym formularzu.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do udziału w otwartej debacie, która odbędzie się 12 grudnia 2016 roku w Pracowni Projektów Międzykulturowych Zajezdnia – Stowarzyszenie TRATWA przy ul. Legnickiej 65. Zależy nam na dyskusji w szerokim gronie osób związanych z wrocławskim III Sektorem.

Zapraszamy również do udziału w pracach eksperckiej grupy roboczej przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy chcą włączyć się w intensywny proces budowania struktur dialogu i współpracy NGO z Gminą Wrocław. Przed nami kilka spotkań roboczych, terminy znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. Dokładne godziny i czas trwania spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Zgłoszenia udziału prosimy dokonać na formularzu zgłoszeniowym (w załączniku) w terminie do 10 listopada 2016 roku na adres agata.bulicz@dfop.org.pl lub faksem na nr 71 793 23 24. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Fundacji Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych pod nr 71 793 23 24. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław

Formularz zgłoszeniowyPowrót do Aktualności →