Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławskie Organizacje budują swoją strategię rozwoju!

Opublikowano w 25 czerwca 2014 przez admin

Wrocławskie Organizacje włączają się w budowanie Ogólnopolskiej Strategii Rozwoju III sektora!

Zapraszamy przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych na spotkanie wypracowujące rekomendacje do ogólnopolskiej strategii rozwoju sektora pozarządowego.

JEŚLI CHCESZ ABY TWOJE PROPOZYCJE NIE ZOSTAŁY POMINIĘTE PRZYJDŹ!

Spotkanie odbędzie się w dniu 3 lipca 2014 r. o godz. 17:00-20:00 w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Każdy uczestnik będzie mógł wnieść propozycje do strategii, nad którą pracują przedstawiciele NGO w całym kraju. Aktualnie problemy i pomysły na ich rozwiązanie są zbierane podczas konferencji, lokalnych spotkań, poprzez Regionalny Panel Ekspertów oraz za pośrednictwem adresu: strategia@rcwip.pl

W każdym z województw NGO-sy debatują nad innymi tematami, które złożą się w jeden ogólnopolski dokument. Na Dolnym Śląsku tematem wiodącym jest kwestia „Zmiany pokoleniowej” w organizacjach – liderstwa, rozwoju zawodowego, tworzenia nowych i rozwijania „starych” organizacji, niskiej aktywności społecznej, czerpania z tradycji i roli sektora w rozwoju kraju.

Podczas spotkania będziemy odpowiadać na pytania, które odnajdziesz pod następującym adresem http://dolnoslaskie.ngo.pl/wiadomosc/985384.html
ZGŁOSZENIA przyjmujemy telefonicznie 71 796 30 00 lub na adres strategia@rcwip.pl (proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę organizacji)

Spotkanie jest organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundację Umbrella/ Centrum Sektor 3.

Pytania na, które będziemy odpowiadać zostały zdefiniowane przez opiekuna wojewódzkich prac nad tworzoną strategią, Regionalny Panel Ekspertów, w składzie:
Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe – Teresa Ziegler; Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu – Arkadiusz Czocher; Fundacja Ekorozwoju – Krzysztof Smolnicki ; Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – Mirosław Jankowski; Stowarzyszenie To Tu Wleń – Anna Komsta; Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Świeradów-Czerniawa – Małgorzata Gettner; Urząd Gminy w Dzierżoniowie – Jolanta Zarzeka; Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA – Grzegorz Tymoszyk; Aktywni – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu w Rękowie – Joanna Rudel – Tarnawa; Stowarzyszenie Goduszyn – Robert Obaz; Stowarzyszenie „All-ternatywa”- Paweł Gluza; Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie – Bogusław Gałka; Stowarzyszenie III wieku ze Świebodzic – Jolanta Sałek; Stowarzyszenie Semper Avanti – Marcin Skocz; Fundacja im. Elżbiety Marii Urbańskiej – Magdalena Sawicka; Fundacja Przystanek Dobrych Myśli – Krystyna Pisarska; Lokalna Grupa Działania Partnerstwa Ducha Gór – Dorota Goetz; Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Anna Gużda, Mirosława Hamera; Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej – Zenon Matuszko.

Spotkanie organizowane w ramach projektu Ogólnopolska Debata-III Sektor dla Polski realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Pobierz ogłoszenie w pdf: Zaproszenie_Wroclaw_NGO_StrategiaPowrót do Aktualności →