Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławskie Targi Wolontariatu 2014

Opublikowano w 9 września 2014 przez admin

Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa SP Z.O.O. zaprasza na Wrocławskie Targi Wolontariatu.

W niedzielę 21 września 2014 r. sale konferencyjne Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia wypełnią się organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi zapraszającymi do realizo-wanych działań wolontariuszy oraz licznymi ochotnikami poszukującymi atrakcyjnych ofert wolontariatu.

Będzie to niecodzienna okazja do zaprezentowania swoich działań związanych z wolontariatem, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi podmiotami współpracującymi z wolontariuszami, ale przede wszystkim możliwość spotkania z kandydatami na wolontariuszy i zaproszenia ich do realizowanych inicjatyw. Przewidywane jest szczególnie liczne uczestnictwo młodzieży szkolnej oraz seniorów poszukujących możliwości zaangażowania się zarówno w działania stałe, jak i krótkie jednorazowe akcje.
Podmioty zainteresowane będą mogły skorzystać z następujących form promocji:
•    stoisk organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z ofertami działań dla wolontariuszy
•    tablicy ogłoszeń z ofertami wolontariatu
•    indywidualnej prezentacji dobrych praktyk lokalnych (wystąpień z prezentacją multimedialną, filmów, itp.)
•     ekspozycji wystaw dotyczących wolontariatu
•    spotkań z ciekawymi wolontariuszami

 
Chętnych do udziału w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem WTW 2014 i przesłania wypełnionego zgłoszenia w formie elektronicznej (skan) na adres: biuro@wolontariusz.org do dnia 12 września 2014 r. Informacji nt udziału w Targach udziela Jacek Bednarek, tel. 695 599 468.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie: http://wolontariat.ngo.pl/wiadomosc/1006229.htmlPowrót do Aktualności →