Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Współpraca Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr.

Opublikowano w 6 października 2015 przez admin

Od stycznia 2014 r. Fundacja „UMBRELLA” współpracuje z Instytutem Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim.

W ramach tej współpracy pracownicy Fundacji współprowadzą zajęcia na specjalności 2-letnich studiów magisterskich: Marketing i zarządzanie placówkami edukacyjnymi w regionie oraz organizują praktyki pedagogiczne.

Pracownicy Fundacji współprowadzili do tej pory zajęcia dla studentów z przedmiotów jakich jak Podstawy organizacji i zarządzania oświatą (podczas których studenci poznawali praktyczne aspekty tworzenia i zarządzania projektami edukacyjnymi) oraz Poznawanie regionalnych placówek edukacyjnych. W ramach tego przedmiotu studenci poznawali placówki edukacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe, takie jak np. Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Tratwa, Infopunkt Nadodrze Łokietka 5.

„Naszym celem było przedstawienie studentom praktycznej strony prowadzenia działań edukacyjnych. Chcieliśmy też pokazać im, że edukacja, również ta formalna, to nie tylko państwowe jednostki oświatowe, ale również cała gama działań prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia –  w tym przedszkola czy szkoły prowadzone przez te podmioty” –  mówi Aleksandra Kowal, która z ramienia Fundacji zajmuje się współpracą z uczelniami.

Małgorzata Mikołajczyk, prowadząca zajęcia oraz opiekun praktyk – „Podczas praktyk studenci mieli okazję poznać <<od kuchni>> proces planowania, organizowania, realizacji oraz ewaluacji działań edukacyjnych. Pomagali w organizacji, ale również sami prowadzili szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Brali udział w ewaluacji i upowszechnianiu rezultatów działań edukacyjnych, również tych realizowanych w ramach międzynarodowych projektów. Uczyli się jak pisać projekty, zbierali dane nt. trzeciego sektora w Polsce, prowadzili statystyki. Cieszy nas, że praktykanci wracają do nas po zakończeniu praktyk i chcą z nami współpracować dalej, np. w formie wolontariatu. To dla nas znak, że doświadczenie zdobywane u nas uznają za wartościowe.”

Grzegorz Tymoszyk, Prezes Zarządu Fundacji „UMBRELLA” – „Z uczelniami wyższymi współpracujemy od dawna. Ja sam od kilku lat jestem wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – wprowadzam studentów w arkana tworzenia i budżetowania projektów w obszarze PR. Często gościmy wizyty studyjne – ostatnio nawet z Uniwersytetu Peloponeskiego. Jako praktycy konsultujemy programy nowych specjalizacji, uczestniczyliśmy dla przykładu w pracach Rady Interesariuszy Instytutu Politologii ds. powołania nowego kierunku – polityka publiczna. Współpracujemy z praktykantami, nawet w zakresie realizacji własnych autorskich projektów. W zakresie innowacji społecznych współpracowaliśmy z EIT+. Mamy podpisane porozumienie o współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą. Wspólnie aplikowaliśmy o środki europejskie z Uniwersytetem w Konstanz. Taka współpraca to dla kolejny sposób realizacji misji naszej Fundacji.”

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom, którzy odbywali praktyki we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  Sektor 3, jak również organizacjom, które gościły nas z grupami studentów u siebie, podczas wizyt studyjnych:

 • Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
 • Infopunkt Nadodrze Łokietka 5
 • Fundacja Familijny Poznań oddział we Wrocławiu
 • Szkoła Podstawowa Dialogu Kultur ETZCHAIM
 • ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie
 • Fundacja Learn Co
 • Fundacja Eudajmonia
 • Stowarzyszenie Pomysł na Życie
 • Stowarzyszenie FAN
 • Stowarzyszenie Tratwa
 • Stowarzyszenie Semper Avanti
 • Centrum Aktywizacji Zawodowej Krzywy Komin
 • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 • Stowarzyszenie WIOSNA
 • Fundacja REA


Powrót do Aktualności →