Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Współpraca z NGO przy projektach konsultacji społecznych we Wrocławiu

Opublikowano w 13 września 2018 przez Ula Bandurowska

Zbliża się nowy rok. Chcemy jeszcze szerzej współpracować z NGOsami w zakresie prowadzenia konsultacji i mediacji grupowych w naszym mieście. Mamy za sobą kilka lat doświadczeń takiej współpracy. Wy macie swoje przemyślenia i pomysły. Wiemy, że czas na nowy rozdział współpracy.

Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane NGO do Biura ds. Partycypacji Społecznej 21 września na godz. 14.00 do pok. 156 [ul. Zapolskiej 4, 1 piętro w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia].

Plan działań jest prosty. 21 września porozmawiamy o naszych oczekiwaniach i Waszych pomysłach. Ustalimy dwie kolejne daty spotkań, w trakcie których spróbujemy określić priorytety, cele, narzędzia i sposoby działania [czyli jeśli kogoś nie będzie na pierwszym spotkaniu, to może pojawić się na kolejnych]. Będziemy chcieli rozmawiać też o współpracy w trakcie realizacji tego projektu. Zarówno tej między urzędem a NGO jak i między samymi NGO. Nasze rozmowy pomogą nam właściwie rozpisać konkurs [najpóźniej w 1 kwartale 2019], po rozstrzygnięciu którego przez pozostałą część 2019r. BPS będzie współpracował z wybraną organizacją lub grupą organizacji w zakresie prowadzenia konsultacji i mediacji grupowych we Wrocławiu.

Spotkanie ma charakter otwarty, ale adresowane jest do przedstawicieli NGO.Powrót do Aktualności →