Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wybierzmy Wrocławiankę Roku – przedłużenie zgłoszeń!

Opublikowano w 7 października 2020 przez Ula Bandurowska

Wrocławska Rada Kobiet zaprasza do udziału w konkursie na Wrocławiankę Roku. Kandydatki można zgłaszać do 4 listopada br. Głównym celem akcji jest m.in. promowanie idei zaangażowania zawodowego i społecznego oraz przedstawienie pozytywnego przykładu działań kobiet oraz na rzecz kobiet.

– Poprzez wyróżnienie „Wrocławianka Roku” chcemy dostrzec i docenić postawy oraz działania wrocławianek zaangażowanych w rozwój naszego miasta. Chcemy zachęcić inne kobiety do aktywności w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym, ponieważ promowanie takiej aktywności stawiamy sobie jako jeden z naszych celów. Przy okazji wręczenia wyróżnień będziemy chciały opowiedzieć indywidualne historie, a właściwie „herstorie” naszych laureatek, które – mamy nadzieję – staną się inspiracją dla innych, zarówno tych stojących na progu dorosłego życia, jak i tych już dojrzałych kobiet mówi Joanna Nyczak przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kobiet i dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zgłoszenia:

  • za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, na adres: umwroclaw/SkrytkaESP);
    elektronicznie (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: wzd@um.wroc.pl,
  • listownie na adres Organizatora: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4
    osobiście, w kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska nr 6 i 7 (wejście od ul. Bogusławskiego 8,10).
    W każdym zgłoszeniu należy dopisać: „Wrocławianka Roku”.

Więcej szczegółów tutaj:
https://www.wroclaw.pl/konkurs-wroclawianka-roku

Dla kogo tytuł?
Tytuł WROCŁAWIANKA ROKU przyznany zostanie w kategoriach:
– Działalność równościowa,
– Działalność społeczna i edukacyjna,
– Działalność pro-ekologiczne,
– Działalność naukowo-badawcza,
– Działalność small biznes (mała przedsiębiorczość),
– kategoria specjalna: Teraz młodość – siła młodości.

– Szczególnie chciałabym zwrócić uwagę na kategorię „Teraz młodość – siła młodości”. Wrocławianką roku może zostać bardzo młoda dziewczyna, która już aktywnie działa na rzecz społeczności, rozpoznaje potrzeby otoczenia i czyni niemożliwe. Zachęcamy do udziału w konkursie, aby można było poznać, wyróżnić i wesprzeć wspaniałe mieszkanki naszego miasta – dodaje Katarzyna Turkiewicz, członkini WRK.

Zgłoszenia
Swoje kandydatki mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

 

Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jedną kandydaturę.

KARTA ZGŁOSZENIOWAPowrót do Aktualności →