Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wybory do WRDPP – ważna informacja dla organizacji zarejestrowanych poza Wrocławiem

Opublikowano w 23 sierpnia 2013 przez admin

W odpowiedzi na prośbę o interpretację zapisu o prawie do głosowania w wyborach do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, przesłanej przez DFOP i Fundację „Umbrella”/Centrum Sektor 3, uzyskaliśmy następującą, cenną i satysfakcjonującą dla organizacji pozarządowych odpowiedź Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Treść zapytania:

W związku z trwającą procedurą głosowania do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz licznymi zapytaniami organizacji, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 proszą o doszczegółowienie kwestii dotyczącej organizacji uprawnionych do głosowania.

W ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wrocławia jest napisane, iż „Podmiot oddający głos, powinien prowadzić działalność na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców”. Czy oznacza to, iż ww. podmioty nie muszą mieć siedziby na terenie Miasta Wrocławia, aby głos był uznany za ważny?
Gro organizacji członkowskich DFOP jak i współpracujących z Sektorem3 ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska, lecz nie w samym Wrocławiu, a wiele ich działań jest realizowanych na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców. Czy takie organizacje mogą wziąć udział w głosowaniu i ich głosy będą brane pod uwagę przez komisję?

Pozdrawiam
Anna Bogucka
___________________________________________
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Biuro Federacji:
pl. Solidarności 1/3/5, III piętro, pok. 319, 53-661 Wrocław
tel./faks (71) 793 23 24
e-mail: dfop@dfop.org.pl
e-mail:
anna.bogucka@dfop.org.pl

 

Interpretacja Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi :

Głosować mogą także organizacje spoza Wrocławia (rejestracja – siedziba poza Wrocławiem).
Istotne jest to, aby organizacje prowadziły rzeczywistą, czytelną, nie pozostawiającą wątpliwości działalność na terenie Wrocławia.
Działalność skierowaną na rzecz i ku pożytkowi mieszkańców naszego miasta.

Rafał Florczak
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miejski Wrocławia
50- 032 Wrocław, ul.Gabrieli Zapolskiej 2/4
tel. (071) 777-74-05
fax (071) 777-86-68
rafal.florczak@um.wroc.plPowrót do Aktualności →