Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Partycypacji Społecznej zaprasza na konsultacje dotyczące organizacji ruchu na Mostach Osobowickich

Opublikowano w 7 kwietnia 2021 przez admin

Jak urządzić ruch na Mostach Osobowickich?

To jeden z bardziej newralgicznych punktów w ruchu ulicznym naszego miasta, korzystają z niego niemal wszystkie północne osiedla.
W najbliższym czasie wybudowaną w 1897 r. przeprawę czeka remont, a nas wszystkich – konsultacje społeczne, do udziału w których zapraszamy.
Będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by mosty odpowiadały na współczesne potrzeby komunikacyjne: jeżdżą nimi autobusy i tramwaje, samochody osobowe i rowerzyści, chodzą po nich spacerowicze.
Ponieważ to zabytek, będziemy też zastanawiać się, jak zachować jego zabytkowy charakter.

Kiedy konsultujemy?
7 kwietnia – 5 maja 2021 r.
Co konsultujemy
Mosty Osobowickie: Północny i Południowy

Jaki zakres konsultacji?
Warianty zagospodarowania przestrzenii i organizacji ruchu na Mostach Osobowickich: Północnym i Południowym

Jaki cel konsultacji?
Zebranie opinii mieszkańców dla proponowanych wariantów przebudowy Mostów Osobowickich

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia

Jak konsultujemy?
E-FORMULARZ OPINII | 7.04 – 5.05.2021 r. | Dostępny tutaj.

WARSZTATY Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW OSIEDLOWYCH | Zaproszenia rozesłane do zainteresowanych.

E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE| 15.04.2021 (czwartek), g. 17:30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.

PUNKT KONSULTACYJNY | 17.04.2021 (sobota), g. 10:00 – 13:00 | niebieski namiot na wale między mostami Osobowickimi, ul. Pasterska | Prosimy o przestrzeganie zaleceń sanitarnych.

Więcej informacji: www Wrocław Rozmawia.

podgladPowrót do Aktualności →