Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyraź swój sprzeciw dla wkładów własnych w EFS 2014-2020

Opublikowano w 4 października 2014 przez admin

Czy wiesz, że EFS 2014-2020 przewiduje co najmniej 5% wkłady własne do projektów? Nie pozwólmy na to, aby projekty otrzymali tylko ci, których na to stać. Wspólnie podejmijmy inicjatywę i wyraźmy swoje stanowisko wypełniając petycję.

Apel do organizacji

Stoimy przed groźbą narzucenia nam co najmniej 5 procentowego (mowa nawet o 10 proc.) wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020.

Sieć SPLOT od kilku miesięcy zabiega o zmianę stanowiska rządu w tym zakresie: skierowane zostało otwarte pismo do Premiera RP, pismo do krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego o powołanie grupy roboczej, zgłosiliśmy wnioski konsultacyjne, a ostatnio zbieraliśmy podpisy pod stanowiskiem w tej sprawie podczas wrześniowego VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.

Z uwagi na wagę tematu kontynuujemy tę akcję.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze stanowiskiem i wyrażenie poparcia poprzez podpisanie petycji:

Liczba organizacji popierających stanowisko będzie ważnym argumentem w rozmowach ze stroną rządową. Zamierzamy zainteresować sprawą również parlamentarzystów m.in. z Podkomisji ds. organizacji pozarządowych.

Chcemy podkreślić, że kwestia wkładów własnych nie wpływa na proces negocjacji z Komisją Europejską. Nie opóźni wdrożenia konkursów, jest to sprawa krajowa.

Pracujemy dla wzmocnienia naszych społeczności, aktywizowania mieszkańców i rozwoju lokalnego i mamy nadzieję, że nasz Rząd będzie nas w tym wspierał.

Zarząd Sieci SPLOTPowrót do Aktualności →