Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapowiedź wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP)

Opublikowano w 10 lipca 2013 przez admin

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia, uprzejmie informuje, że dobiega końca dwuletnia kadencja Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W związku z powyższym, z końcem lipca 2013, rozpocznie się procedura wyborcza – ogłoszenie o wyborach dla przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych jako reprezentantów środowiska NGO w nowej WRDPP.


Procedura wyborcza odbywa się w ramach realizacji uchwały nr X/210/11 Rady Miejskiej Wrocławia, która określa tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin ogłoszenia wyborów wynika z procedury zapisanej w uchwale.

W skrócie:

WRDPP powołuje Prezydent Wrocławia  w liczbie 12 członków, w tym:

  • trzech przedstawicieli Rady Miejskiej,
  • trzech przedstawicieli Prezydenta,
  • sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych (wybory wśród organizacji pozarządowych przeprowadzane przez BWO).

Więcej informacji wyborach przedstawicieli wrocławskich NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w uchwale

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=X/210/11

oraz już wkrótce w ogłoszeniu wyborczym.

Za realizację i koordynację wyborów odpowiedzialne jest Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocławska Rada Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez prezydenta Wrocławia. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.
Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.Powrót do Aktualności →