Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy do udziału w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2013

Opublikowano w 15 lipca 2013 przez admin

26 maja 2013 r., Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław. Stoisko wystawiennicze w ramach Targów jest nieodpłatne! Nabór organizacji i innych podmiotów ekonomii społecznej trwa od 15 marca do 15 kwietnia 2013 r. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ UDZIAŁ SWOJEJ ORGANIZACJI!

W niedzielę 26 maja 2013 r. Hala Stulecia i jej okolice staną się miejscem spotkania dolnośląskich organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Targi są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach Dolnośląskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2013 i mają charakter otwarty. Ich celem jest promocja dolnośląskich organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Dolnego Śląska, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Stoisko wystawiennicze w ramach Targów jest nieodpłatne – dodatkowa opłata w wysokości 50,00 PLN jest przewidziana jedynie przy stoisku z dostępem do prądu (liczba stoisk jest ograniczona).

Nabór organizacji i podmiotów trwa od 15 marca do 15 kwietnia 2013 r. i odbywa się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.halastulecia.pl/ngo.

Do 30 kwietnia wszystkie organizacje i podmioty zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu się.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Targów.

Informacji nt. udziału w Targach udziela Urszula Bandurowska – Fundacja „Umbrella” – każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00, tel. 71 3597500, targi@sektor3.wroclaw.pl.

ORGANIZATORZY: Hala Stulecia, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”, Fundacja „Umbrella”, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji na: www.halastulecia.pl/ngo oraz na: www.facebook.com/dfopiasPowrót do Aktualności →