Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy na bezpłatny coaching zespołowy!

Opublikowano w 19 sierpnia 2015 przez admin

Coaching zespołowy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów poprawy współpracy członków zespołu oraz zwiększenia jego efektywności.

W coachingu zespołowym (na ogół prowadzonym przez 2 coachów) zespół pracuje nad osiągnięciem wybranego celu, który powinien być wspólny dla wszystkich członków zespołu, bezpośrednio ich dotyczyć, być realny i mierzalny. Nad realnością i wskaźnikami pracujemy wspólnie podczas sesji.

Cele w coachingu zespołowym mogą się odnosić do konkretnych zadań, poprawy wydajności, realizacji planów, wyboru nowych kierunków strategicznych itp. i/lub do budowania zaufania, identyfikacji z organizacją i zespołem, skutecznej współpracy, poprawy relacji, lepszej integracji poprzez zmianę świadomości i postrzegania siebie nawzajem.

Dzięki coachingowi grupowemu zespół ma szansę poznać swoje silne i słabe strony, przyglądnąć się kluczowym wartościom (organizacji/zespołu/poszczególnych osób), modelować role w zespole, zbudować lepsze porozumienie oraz korygować zachowania w bezpieczny i naturalny sposób, zgodny z potencjałem każdego uczestnika.

 

Zasady organizacyjne coachingu zespołowego:

1.       Przed rozpoczęciem coachingu zespołowego konieczne będzie spotkanie z kadrą zarządzającą organizacji zlecającej, z którą zostaną uzgodnione szczegóły spotkań oraz wybrane cele coachingu zespołowego.

2.       Kadra zarządzająca organizacji otrzyma kwestionariusz do wypełnienia, który będzie podstawą do rozpoczęcia współpracy.

3.       Do obowiązków kadry zarządzającej należy wstępne przygotowanie zespołu do spotkań coachingowych, tj. wytłumaczenie zasad pracy w coachingu, zobowiązanie uczestników do obecności, poinformowanie o celu coachingowym.

 

Co oferujemy?

Pracę z dwoma doświadczonymi coachami (akredytowanymi przez International Coach Federation: ACC ICF).

Maksymalnie 4 sesje w odstępach co 2-3 tygodnie (sesja trwa 3-4 godziny).

Sesje zaczynają się od godz. 16.00 (w ciągu tygodnia, najprawdopodobniej w środy) lub od rana w soboty.

Grupa maksymalnie może liczyć do 10 uczestników.

Wymagana jest 100% obecność wszystkich uczestników na każdej sesji.

Sesje odbywać się będą we Wrocławiu w siedzibie organizacji zlecającej lub w sali przez nią wynajętej. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2015 r. poprzez formularz.

Początek pracy z zespołem od października 2015 r.Powrót do Aktualności →