Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy SZKOŁY do udziału w projekcie „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”!

Opublikowano w 28 kwietnia 2020 przez admin

W ramach projektu przeprowadzone zostaną DARMOWE szkolenia TIK dla nauczycieli/ek dolnośląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:
1. Szkolenie dla nauczycieli/ek 4 grup przedmiotowych(32 godziny stacjonarnych szkoleń) Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom/kom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej.
2. Szkolenie dla nauczycieli/ek informatyki (35 godzin stacjonarnych szkoleń), którego celem jest przygotowanie nauczycieli/ek do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki.

Obecnie prowadzimy nabór na:
a) szkolenia online, które odbędą się maj-czerwiec 2020 (średnio raz lub 2 razy w tygodniu, popołudniami po godzinach pracy nauczycieli/ek)
ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY DO 05.05.2020 godz.15.00.

b) szkolenia stacjonarne na kolejny semestr (wrzesień-grudzień 2020)
ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMUJEMY DO 29.05.2020.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?
Prosimy o kontakt z koordynatorką: Alicja Pietrzyk, alicja.pietrzyk@dfop.org.pl, tel.603 313 819

DYREKTOR zgłasza koordynatorce:
– co najmniej: 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli/ek;
– co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli/ek;
– co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli/ek

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
a) nauczyciele/ki nie mogą się zgłaszać do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostać zgłoszeni przez dyrektora szkoły, w której pracują;
b) wśród uczestników/czek powinni znaleźć nauczyciele/ki reprezentujący/e wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe:
– edukacja wczesnoszkolna,
– przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne,
– informatycy,
– przedstawiciele kadry kierowniczej szkół.

Zespół nauczycieli z danej szkoły może być uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu „Lekcja:Enter” w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły, które zadeklarowały udział w projekcie „Enter (…)” innego Grantobiorcy, nie mogą być zgłoszone do naszego projektu.

Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl oraz www.dfop.org.pl/lekcja_enter

Operatorzy ogólnopolscy Lekcja:Enter: Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych

Projekt jest realizowany ze środków UE. Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Powrót do Aktualności →