Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie „Praktyka czyni mistrza”

Opublikowano w 5 września 2013 przez admin

sektor3_learnco

Dofinansowane staże zawodowe w Niemczech dla uczniów szkół zawodowych – specjalizacje dotyczące budownictwa

Fundacja „Learn Co” rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Praktyka czyni mistrza” w ramach, którego 50 uczniów szkół zawodowych z Dolnego Śląska odbędzie dwutygodniową praktykę w niemieckich firmach. Działania są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zdobędą nowe doświadczenia zawodowe w zagranicznym środowisku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół zawodowych kształcący się w zawodach murarz, dekarz, cieśla, hydraulik i innych związanych z budownictwem.

 

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

  • miejsce praktyki w niemieckim zakładzie – 2 tygodnie stażu w Saksonii,
  • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne do stażu,
  • zakwaterowanie, wyżywienie na cały okres pobytu na stażu oraz atrakcyjny program kulturowy,
  • dojazd z miejsca zamieszkania do Niemiec oraz powrót,
  • – ubezpieczenie NNW oraz KL podczas stażu,
  • – wsparcie językowe oraz merytoryczne opiekuna podczas stażu,
  • – kieszonkowe.

Planowany termin stażu 1 grupy: październik 2013 r. Termin zgłoszeń kandydatów
ubiega: 10 września 2013 r. Kolejne grupy będą odbywały staż do grudnia 2014 r.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie www.learnco.pl w zakładce Praktyka czyni mistrza.

Zapraszamy do kontaktu – e-mail projekt@learnco.pl, tel. 607-89-04-05.  Powrót do Aktualności →