Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na Konferencję oraz warsztat edukacyjny dotyczący funkcjonowania Rad Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku

Opublikowano w 23 kwietnia 2019 przez Ula Bandurowska

W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję wraz z warsztatem edukacyjnym pn. „Rola Rad Działalności Pożytku Publicznego w funkcjonowaniu w przestrzeni publicznej na Dolnym Śląsku. Jak zwiększać́ realny wpływ Rady na tworzenie lokalnej polityki?”

Konferencja wraz z warsztatem odbędzie się 9 maja (czwartek) 2019 r. o godz. 10.00 w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli Powiatowych i Gminnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, ciał konsultacyjno-doradczych, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania działalności przez Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz zacieśnienie współpracy liderów organizacji pozarządowych z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego i lokalnymi Radami.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja uczestników odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 6 maja 2019 roku dostępnego pod adresem: https://forms.gle/dxzDb79cyU5bZXC6APowrót do Aktualności →