Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na pierwsze spotkanie  Grupy Dialogu Społecznego ds. Miejskiej polityki Społecznej

Opublikowano w 12 maja 2017 przez admin

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie  Grupy Dialogu Społecznego ds. Miejskiej polityki Społecznej. Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych oraz pragnących zaangażować się w dialog społeczny we Wrocławiu. Termin: środa, 17 maja 2017, w godz. 13:00 – 15:00  Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna.

Idea, cel spotkań:
Debata nad kierunkiem rozwoju polityki społecznej we Wrocławiu oraz udziałem organizacji pozarządowych w jej kreowaniu i realizacji.
Tematyka spotkań:
1.        Diagnoza dotychczasowego zaangażowania organizacji pozarządowych w kreowanie i realizację polityki społecznej w mieście.
2.        Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Wrocławia w zakresie tworzenia, zmiany, realizacji polityki społecznej.
3.        Poszukiwanie, prezentacja i promowanie innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w obszarze uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu, zmianie, realizacji miejskiej polityki społecznej.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:  dominik.golema@um.wroc.pl
Serdecznie zapraszamy:  Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO –  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu


Powrót do Aktualności →