Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zatrudnij ASA

Opublikowano w 14 lipca 2013 przez admin

 

Warto mieć ASa w rękawie, czyli… pracownika z zespołem Aspergera lub innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zatrudnij ASA – to pierwsza kampania w Polsce podejmująca brak aktywności zawodowej osób z zespołem Aspergera. Najbardziej niestandardową częścią kampanii były warsztaty dla pracodawców współprowadzone przez osoby z zespołem Aspergera, czyli przez potencjalnych pracowników. Mają oni nie tylko odpowiednie umiejętności i kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej, ale także więcej cierpliwości i precyzji w rutynowych zajęciach niż osoby pełnosprawne.

Tytuł i hasło: Zatrudnij ASA

Inicjator i produkcja: Fundacja SYNAPSIS

Zasięg kampanii: ogólnopolski + konferencje międzynarodowe

Czas trwania kampanii: listopad 2010 – grudzień 2012

Cykliczność: była to jedyna edycja, przy czym hasło „Zatrudnij ASA” nadal jest wykorzystywane w działaniach związanych z poprawą sytuacji osób z ASD na rynku pracy

Użyte media: radio, prasa, TV, billboardy, internet, social media

Więcej informacji na temat kampanii: http://www.zatrudnij-asa.pl/

Pokaz Społecznej Super Mocy jest realizowany przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” i współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 Powrót do Aktualności →