Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zgarnij dotację na zatrudnienie pracownika w przedsiębiorstwie społecznym

Opublikowano w 18 października 2017 przez admin

Do 9 listopada 2017 r. przedsiębiorstwa społeczne, w tym organizacje pozarządowe mogą wnioskować o bezzwrotną pomoc finansową i merytoryczną na utworzenie i doposażenie miejsca pracy. Celem wsparcia jest zwiększenie szans osób bezrobotnych oraz wykluczonych na znalezienia oraz utrzymanie pracy. Zapraszamy na spotkanie informacyjne 24 października 2017 r.

Dla kogo dotacje?
Dotacje są udzielane przedsiębiorstwom społecznym, czyli takim, które prowadzą działalność gospodarczą, a osiągnięty zysk przeznaczają na cele społeczne. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest spółdzielnia socjalna, fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą czy spółka non-profit. Pomoc finansowa jest kierowana także do istniejących organizacji, które w zamian za dotację otworzą działalność gospodarczą. – Mamy do rozdysponowania także środki finansowe dla osób, które dopiero chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne. Jako RCWIP pomagamy w uzyskaniu wpisu do KRS i stworzeniu dobrego biznesplanu, aby spełniał niezbędne warunki do uzyskania wsparcia – wyjaśnia Mirosława Hamera, kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej we Wrocławiu.
Jaka jest wysokość dotacji?
W przypadku jednego miejsca pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie społecznym dotacja wynosi średnio 18 500 zł na 1 miejsce pracy. Dodatkowo oferowane jest wsparcie w wysokości 9 000 zł na 12 miesięcy na pokrycie m. in. składek ZUS, podatku czy kosztów księgowości. Wymagane jest przy tym zatrudnienie na ½ etatu przez 12 mies. W przypadku miejsca pracy w już istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dotacja wynosi średnio 20 000 zł na 1 miejsce pracy, ale wymagane jest zatrudnienie na 1 etat przez 12 mies. Łącznie jeden podmiot może pozyskać do 130 000 zł.
Kogo można zatrudnić?
Ze względu na cel wsparcia dotacje są udzielane na zatrudnienie osób, które mają trudności w samodzielnym odnalezieniu się na rynku pracy. Są to przykładowo: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu lub narkotyków (po ukończeniu stosownego leczenia), chore psychicznie, bezdomne, a także osoby opuszczające zakłady karne.
Jak się zgłosić o dotacje?
Dotacji udziela Regionalne Centrum Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych wraz z partnerem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Zgłoszenia można wysyłać na adres mailowy: dowes@rcwip.pl od 20 października 2017 do 9 listopad 2017 do godziny 18:00. Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty są zamieszczone na stronach:
http://wroclaw.owes.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-rozpoczeciu-rekrutacji-NOWE/
http://wroclaw.owes.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-rozpoczeciu-rekrutacji-na-sciezki-wsp/
Dodatkowo w dniu 24 października 2017 r. w biurze CWP przy ul. Piłsudskiego 95 o godz. 15:30 odbędzie się spotkanie, na którym zostaną udzielone szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych osób.

Projekt jest finansowany w ramach Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu prowadzonego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kontakt:
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – biuro we Wrocławiu
ul. Mennicza 1 (wejście od ul. Świdnickiej 28)
tel. (71)796 30 00
dowes@rcwip.pl lub miroslawa.hamera@rcwip.plPowrót do Aktualności →