Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zgłoszenia do tytułu Wroclawianka Roku 2021

Opublikowano w 14 października 2021 przez Ula Bandurowska

Wrocławska Rada Kobiet już po raz drugi, zaprasza do udziału w konkursie na Wrocławiankę Roku. Kandydatki można zgłaszać do 28 października br.


Głównym celem inicjatywy jest m.in. promowanie idei zaangażowania zawodowego i społecznego oraz przedstawienie pozytywnego przykładu działań kobiet oraz na rzecz kobiet.

Zgłoszenia:

Swoje kandydatki mogą zgłaszać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
· za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, na adres: umwroclaw/SkrytkaESP);
elektronicznie (skan podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: wzd@um.wroc.pl,
· listownie na adres Organizatora: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4
· osobiście, w kancelarii Urzędu Miejskiego Wrocławia, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, parter, sala nr 4, stanowiska nr 6 i 7 (wejście od ul. Bogusławskiego 8,10).

W każdym zgłoszeniu należy dopisać: „Wrocławianki Roku”.

Dla kogo tytuł?
Tytuł WROCŁAWIANKA ROKU przyznany zostanie w kategoriach:
– Działalność równościowa,
– Działalność społeczna i edukacyjna,
– Działalność pro-ekologiczne,
– Działalność naukowo-badawcza,
– Działalność small biznes (mała przedsiębiorczość),
– kategoria specjalna: Teraz młodość – siła młodości.”

ZGŁOSZENIE

REGULAMIN KONKURSUPowrót do Aktualności →