Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zmiany w regulaminie Centrum Sektor 3

Opublikowano w 20 października 2016 przez admin

Uprzejmie przypominamy, że od 1 czerwca 2016r. w wyniku zakończonych sukcesem negocjacji z Urzędem Miejskim Wrocławia w zakresie zasad realizacji zadnia publicznego Gminy Wrocław pn.: „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 w latach 2016-2018” wprowadziliśmy do regulaminów BINGO, a przede wszystkim OWO szereg istotnych i pozytywnych dla organizacji korzystających z naszych usług zmian.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem regulaminów, a poniżej prezentujemy najważniejsze dla Was zmiany:
BINGO i OWO:
– należy wcześniej uzgodnić możliwość rezerwacji sal w Centrum Sektor 3 w przypadku systematycznych wynajmów do działań w ramach projektów; niedopuszczalne bez uzgodnienia jest zakładanie w budżecie projektu, że sale udostępniane będą nieodpłatnie.
– nie ma już możliwości korzystania z ksero/drukarki ponad limit 30 stron wydruku tekstowego czarno-białego, ani korzystania odpłatnego ponad limit i wystawienia z naszej strony rachunku za usługę.
OWO:
– sale udostępniane są nieodpłatnie,
– korzystanie z konsultacji jest nieodpłatne,
– istnieje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych dla BINGO, jeśli będą wolne miejsca.Powrót do Aktualności →