Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zespół

grzegorzGrzegorz Tymoszyk –
koordynator Centrum Sektor 3

Zarządza zespołem pracowników merytorycznych i obsługi, reprezentuje Centrum na zewnątrz, także doradza i prowadzi szkolenia dla ngo; z zamiłowania, ale i konieczności – pełni w Sektorze 3 funkcję „złotej rączki”, naprawiając rzeczy nie do naprawienia 🙂

Pedagog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1988) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008 studia podypl. z zarządzania zasobami ludzkimi), absolwent Leadership Anhencement Program (Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 1993/94), działacz społeczny. Przez całe dorosłe życie związany z organizacjami pozarządowymi, m.in.: podharcmistrz w ZHP, niejawnym Ruchu Harcerskim i ZHR, organizator turystyki w PTTK, zawodowy instruktor survivalu, autor i kierownik programu edukacyjno-wychowawczego dla młodzieży SAS w Fundacji Hobbit, członek-założyciel Grupy Jurajskiej GOPR, członek Rady ds. Ekonomii Społecznej DOPS, członek Regionalnego Panelu Ekspertów „III Sektor dla Polski”, ekspert Panelu Głównego projektu „Laboratorium Wrocław. Miasto przyszłości” w ramach ESK 2016. W latach 2008-18 wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2011-19 żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych. W latach 1993-2000 urzędnik samorządowy we Wrocławiu.

Obecnie: prezes Fundacji „Umbrella”, koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, członek zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodniczący Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członek Stałej Konferencji projektu „Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce”. Ratownik górski w Grupie Jurajskiej GOPR. Podporucznik rez. WP w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej.

Odznaczony: brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, złotą odznaką Zasłużony Działacz LOK, medalem Za Zasługi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, brązowym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Interesuje się historią, wojskowością i polityką. W czasie wolnym uprawia m.in. narciarstwo zjazdowe i wędrówkowe, żeglarstwo, jazdę konną, wspinaczkę halową i skalną, jest pilotem-paralotniarzem, grotołazem, jeździ na rowerze i motocyklu, podróżuje, wędruje po górach; dwukrotnie zdobył Mt Blanc w Alpach, Pico de Aneto w Pirenejach, a także najwyższe szczyty m.in. Hiszpanii, Ukrainy, Krymu, Rumunii, Bułgarii, Albanii.

Syn Mateusz (1990) inżynier budowy maszyn, pasjonat rowerów górskich i singletracków, działa jako przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji POMBA. Córka Agnieszka (1992) inżynier technologii chemicznej, działa jako aktorka w Stowarzyszeniu Teatru Sztampa.

 

Pracownicy sekretariatu

 

IMG_20201103_101417_resized_20210428_044255021Kinga Borkowska – specjalistka ds. administracji, informacji i statystyki

Studentka 3 roku Dyplomacji europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od października 2020 roku pracuje w Fundacji ,,UMBRELLA” przy realizacji projektu Wrocławskie Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych. W Sektorze zajmuje się prowadzeniem mediów społecznościowych oraz odpowiada za kontakt z Beneficjentami.

 

 

 

 

 

Doradcy

 

agnieszkaAgnieszka Cisowska – specjalista ds. doradztwa i wspierania ngo w zakresie rachunkowości i rozliczania projektów; zastępca koordynatora Centrum; zarządzanie

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunkach: administracja oraz ekonomia menedżerska. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego o tematyce administracyjno-prawnej oraz z zakresu ekonomii. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, np. IW Equal, PO KL, FIO, fundusze gminne, samorządowe, rządowe. Pomimo doświadczeń w administracji samorządowej oraz biznesie najlepiej czuje się w trzecim sektorze, gdzie realizuje projekty zmieniające ludzi, otoczenie, małe społeczności, choć, na co dzień ogląda tylko „papierki”.

 

 

 

DSffC07962-1f

Joanna Ławniczak – specjalista ds. doradztwa i wspierania NGO w zakresie rachunkowości i rozliczania projektów

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki, specjalność Ekonometria i Statystyka oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i kontroli podatkowej. Przez wiele lat księgowa w biznesie, administracji państwowej i samorządowej, obecnie próbuje współpracy z trzecim sektorem, gdzie ma nadzieję na spotkanie osób, które chcą przez realizację projektów wpływać na otoczenie, ludzi i małe lokalne społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

15540911_10210820321004626_6881482394359737264_o

Michał Szkrawan – specjalista ds. doradztwa, wspierania i animowania NGO

Absolwent Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie dziennikarstwa prasowego i on-line oraz Zarządzania Projektami Społecznymi na Wydziale Nauk Społecznych. W Sektorze pracuje od października 2021 roku. Zajmuje się doradztwem z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych. Odpowiada również za organizację szkoleń, ewaluację oraz opiekę nad stażystami, praktykantami i wolontariuszami. Aktywnie współpracuje przy projekcie Wrocławskiego Centrum Współdzielenia Zasobów „Współdzielnia”. Koordynator projektu Akcja Aktywizacji Senioralnej 2022-2023.

Wrocławianin z urodzenia. Zainteresowany mediami, historią, polityką i muzyką rockową. W planach ma działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwój w prowadzeniu projektów społecznych.

Kontakt: m.szkrawan@fundacja-umbrella.org.pl

 

 

Paweł Wojtyczka – informatyk, specjalista ds. utrzymania sieci teleinformatycznych oraz zarządzania narzędziami IT

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunku Informatyka na Wydziale Elektroniki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, od bardzo małych po naprawdę duże. Na codzień pracuje bawiąc się działaniem w jego firmie świadczącej zautomatyzowane usługi dla biznesu. Lubi skuteczne działanie, niezależnie od tego, czego dotyczy.

Doradza w zakresie:

 • w jaki sposób szybko i (prawie) za darmo stworzyć prostą, lecz przejrzystą stronę www organizacji
 • jakie oprogramowanie i sprzęt kupić dla organizacji i gdzie można znaleźć te rzeczy za 10-20% ceny (oferty firm IT dla NGO)
 • jak i z kim współpracować w kwestiach IT w organizacji
 • co jest najważniejsze pod kątem IT przy zakładaniu i prowadzeniu organizacji

Obowiązują zapisy: p.wojtyczka@sektor3.wroclaw.pl

 

Konsultanci

Jacek Karasiński – konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł pozasamorządowych, w tym PL, UE, EOG

Z wykształcenia prawnik. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: POKL, IW Equal, ZPORR, SPO RZL, EOG, Kultura i inne. Współpracuje z samorządami w zakresie wypracowania strategii rozwoju i tworzenia partnerstw międzysektorowych. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych. Ponadto zajmuje się obsługą prawną podmiotów III sektora.

Doradza w zakresie:

 • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej
  i inne)
 • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji
 • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
 • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych
 • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne
 • Sprawozdawczość projektowa
 • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich

Obowiązują zapisy: +48 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

 

monikaMonika Kowalczyk – radca prawny, konsultacje specjalistyczne w zakresie prawa dla NGO

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie jednostkami gospodarczymi. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy. Obecnie jako radca prawny, prowadzi samodzielną kancelarię prawną. Od 2005 roku jest Dyrektorem Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Sławomira Piechoty.
Od 15 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w różnych dziedzinach, w tym przez 6 lat zajmowała się współpracą ngo z administracją publiczną. Jest członkiem zarządu Dolnośląskiego Forum Integracyjnego. Ukończyła szereg kursów i szkoleń, m.in.: „Helping People with Disabilities and Chronic Medical Needs” – szkolenie przeprowadzone przez The University of North Carolina at Charlotte, „Zarządzanie personelem”,  „Opieka socjalna w Unii Europejskiej realizowana przez organy samorządowe w Niemczech w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz opieki nad rodziną i niepełnosprawnymi”, „Polityka socjalna w Unii Europejskiej realizowana przez organy samorządowe w Holandii ze szczególnym uwzględnieniem problemów uzależnień od narkotyków i alkoholu oraz zapobiegania i leczenia HIV/AIDS”,  „Mediacja między ofiarą i sprawcą”.

Doradza w zakresie:

 • Podstawy prawne tworzenia organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń):

1. wymogi formalne (dokumenty, opłaty),
2. postępowanie odwoławcze w postępowaniu rejestrowym,

 • Postępowanie sądowe w przedmiocie uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (postępowanie rejestrowe i koszty);
 • Działalność pożytku publicznego:

1. działalność nieodpłatna pożytku publicznego,
2. działalność odpłatna pożytku publicznego,
3. działalność gospodarcza,

 • Zasady współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną;
 • Finansowanie działalności pożytku publicznego ze środków publicznych;
 • Wolontariat;
 • Spółki prawa handlowego, a działalność w sferze pożytku publicznego;
 • Konsultowanie projektów umów najmu, użyczenia, użytkowania i innych;
 • Prawo pracy – zawieranie umów:

1. o pracę,
2. o dzieło,
3. zlecenia,

 • Inne porady w zakresie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Obowiązują zapisy: +48 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

 

marcinMarcin Babiuch – konsultant ds. księgowości i kadr w NGO

Konsultuje w zakresie:

 • Księgowość organizacji pozarządowych
 • Sporządzanie planów finansowych
 • Rozliczanie dotacji
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Podatki

Obowiązują zapisy: +48 71 359 75 00 (sekretariat Centrum SEKTOR 3)

 

 

 

 

 

 

 

ewelina-seklecka

Ewelina Seklecka – konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł miejskich, ASOS, FIO, Fundusze Norweskie, RPO.

Doradza w zakresie:
-poszukiwania źródeł finansowania projektów,
-pozyskiwania funduszy na działalność statutową m.in. fundusze ministerialne, miejskie, unijne, norweskie),
– konsultacji przygotowywanych  wniosków aplikacyjnych (wymogi formalne i merytoryczne).

 

 

 

 

 

 

Współpracownicy

 

 

urszula-bandurowska

Urszula Bandurowska – wolontariuszka przy projekcie Hand in Hand

Absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja z edukacji dorosłych i marketingu społecznego oraz poradnictwa zawodowego i coachingu). Z organizacjami pozarządowymi współpracuje od 2012 roku. W Fundacji Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, pracowała przy realizacji projektu Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, gdzie odpowiadała za organizację szkoleń, doradztwo, ewaluację oraz opiekę nad stażystami, praktykantami i wolontariuszami.  Dodatkowo tworzyła i koordynowała projekty finansowane ze środków Gminy Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego m.in.: „PRomuj swoje NGO!” i „Podniesienie standardów prowadzenia księgowości w NGO na Dolnym Śląsku” oraz aktywnie uczestniczyła w projektach innych organizacji – tj. m.in. jako opiekun merytoryczny w projekcie „Dolnośląskie Małe Granty”. W latach 2012-2017r. zaangażowana w realizację Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych, a w szczególności za rekrutowanie i kontakt z organizacjami. Jedna z trzech pomysłodawczyń i realizatorek inicjatywy „Hand in Hand”, która działa na rzecz współpracy organizacji pozarządowych z biznesem.

 

 

 

 

Pracownicy obsługi

 • Anna Kozłowska
 • Teresa Miziniak