Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zostań Liderem Dialogu Międzykulturowego we Wrocławiu!

Opublikowano w 29 sierpnia 2018 przez admin

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Diversja i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają mieszkańców Wrocławia należących do mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych do udziału w Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego.

Akademia Liderów Dialogu Międzykulturowego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia dialogu międzykulturowego w roli Żywych Książek w oparciu o Żywą Bibliotekę – międzynarodową, uznaną przez Radę Europy, oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka.

Cykl składał się będzie z następujących warsztatów:
– Warsztat kompetencji interpersonalnych – 21-23 września 2018 (piątek-niedziela)
– Warsztat kompetencji międzykulturowych – 26-27 października 2018 (piątek-sobota)
– Warsztat storytellingu – 1 grudnia 2018 (sobota)

Dodatkowo w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego uczestnicy/czki Akademii wezmą udział we wrocławskiej Żywej Bibliotece. Żywe Biblioteki to wydarzenia organizowane w celu redukowania uprzedzeń i budowania akceptacji dla różnorodności. Polegają one na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj 30 minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych kultur i środowisk, mają zróżnicowane pochodzenie narodowe i etniczne, status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia oraz budowanie dialogu międzykulturowego.

Akademia Liderów Dialogu Międzykulturowego skierowana jest do osób:
– mieszkających we Wrocławiu
– reprezentujących mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe i kulturowe,
– które ukończyły 18 lat,
– otwartych na różnorodność i wielokulturowość, które chcą poprzez dialog międzykulturowy działać na rzecz praw człowieka w roli Żywych Książek.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu.
Wszystkie warsztaty będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów z zakresu komunikacji interpersonalnej, kompetencji międzykulturowych oraz storytellingu.

UWAGA! Zajęcia odbywać się będą w piątki po południu oraz w weekendy i będą prowadzone w języku polskim.

Aby wziąć udział w Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego należy do 14.09.2018wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Akademia Liderów Dialogu Międzykulturowego jest organizowana w ramach projektu „Liderzy Dialogu Międzykulturowego” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →