Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialne zamówienia

Opublikowano w 17 lutego 2016 przez admin

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w  pierwszym spotkaniu doradczym, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej przy ul. Litomskiej 10 we Wrocławiu,  w godz. 9.00-15.00.


Pierwsze spotkanie doradcze zostanie poświęcone źródłom finansowania podmiotów ekonomii społecznej (m.in. otwarte konkursy ofert, małe granty, dotacje rządowe, FIO, RPO)  oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami w kontekście społecznie odpowiedzialnych zamówień, w tym klauzul społecznych. W załączeniu program spotkania.

Łącznie zaplanowano 40 spotkań doradczych, które odbędą się we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze (10 spotkań w każdym mieście). W spotkaniach wezmą udział zewnętrzni eksperci. Spotkania mają na celu zawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami ekonomii społecznej m.in.  w zakresie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz tworzenia lokalnych programów rozwoju ekonomii społecznej. Tematyka spotkań będzie dostosowana do potrzeb uczestników.
Dla uczestników zaplanowano także doradztwo indywidualne, które ma umożliwić wypracowanie zmian jakościowych oraz wprowadzenie innowacji w sposobach i metodach pracy.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:
– przedsiębiorstw społecznych
– podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
– organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
– jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie dołączonego formularza zgłoszeniowego do dnia 17 lutego 2016 r. do godz. 16:00. Ilość miejsc max. 25 osób.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną, faxem lub drogą elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
Tel. 71 770 42 28
Fax. 71 770 42 30
Adres e-mail: m.lebiecka@dops.wroc.pl

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Zapewniamy poczęstunek w formie przerwy kawowej, lunch/obiad oraz komplet materiałów informacyjno-doradczych.

Więcej informacji: http://www.dops.wroc.pl/ (zakładka „Aktualności” – rekrutacja na spotkanie doradcze).

 Powrót do Aktualności →