Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”

Opublikowano w 7 lutego 2020 przez admin

Fundacja „Merkury” we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Fundacją Wolności organizują spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”, na które zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich).

Tematy szkolenia:

– prawidłowe wypełnianie aktualnej oferty realizacji zadania publicznego,

oraz

– wdrażanie narzędzia online do monitorowania prawa przez organizacje strażnicze www.jawnagmina.pl
– rozliczanie zadań publicznych,
– czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,
– prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,
– właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w stowarzyszeniach,
– zatrudnianie personelu na umowy zlecenia,
– sprawdzanie kadry pracującej z małoletnimi w rejestrze przestępców seksualnych (szczególnie ważne dla klubów sportowych pracujących z dziećmi i młodzieżą),
– kiedy stajemy się organizatorem imprez turystycznych,
– stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– obowiązki dla prowadzących strony internetowe i aplikacje mobilne,
– sprawozdania finansowe,
– informacja nt. Korpusu Solidarności – projektu wolontariatu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.02.2020 r. (poniedziałek), w godz. 15:00-18:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (sala nr 510, budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej).

Organizatorzy proszą o potwierdzanie uczestnictwa na maila: merkury@merkury.org.pl do dn. 15.02.2020 rPowrót do Aktualności →