Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

Opublikowano w 26 maja 2018 przez admin

Przypominamy: aby wziąć udział w 2. Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych  należy zapisać się poprzez formularz: https://goo.gl/ddsM2r
Zapisy do 30 maja!

Opis plakatu: W górnej części plakatu na środku niebieskie logo i napis 2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Poniżej na tle dwóch przecinających się trójkątów w kolorze niebieskim umieszczona duża żółta cyfra 2. Po lewej stronie cyfry pytania: Reprezentujesz organizację pozarządową z Wrocławia? Chcesz znaleźć siłę i oparcie w doświadczeniach innych? Chcesz mieć wpływ na współpracę z Gminą Wrocław? Jeżeli chociaż jedna odpowiedź brzmi tak, to czekamy właśnie na Ciebie.

Po prawej stronie w dolnej części plakatu informacje: 6 czerwca 2018 r. Kompleks przy Legnickiej 65, Centrum Sektor 3 , Skatepark, PPM Zajezdnia. Zgłoś się do 30 maja 2018 tutaj: https://goo.gl/ddsM2r. Centrum Sektor 3, tel. 71 359 75 00 lub biuro DFOP, tel. 699 858 391. Poniżej na środku strony informacja: Szczegóły na www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowy…/. U dołu po lewej stronie: Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław, www.wroclaw.pl; po prawej stronie logotypy organizacji zaangażowanych w przygotowanie Kongresu NGO.

 Powrót do Aktualności →