Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

20 marca 2019 roku ruszył nabór wniosków do IV edycji DOLNOŚLĄSKICH MAŁYCH GRANTÓW!

Opublikowano w 25 marca 2019 przez admin

Program skierowany jest do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska.
80 zwycięskim projektom zostaną przyznane granty do 5000 zł na działania dla społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE

Nazwa programu: Dolnośląskie Małe Granty

Cele programu: aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby
i problemy.

Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego).

Daty naboru i okres realizacji działań: nabór wniosków: 20.03.2019-08.04.2019 / realizacja: 06.05.2019-31.08.2019

Wysokość dotacji: do 5.000 zł

Dla kogo: grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.

Kontakt:
mail: biuro@malegranty.pl

telefon: 699 858 391 (od poniedziałku do piątku, godziny: 9.00-15.00)

Strona www: www.malegranty.pl

Facebook: www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty
Realizator: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląskie Małe Granty są współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 Powrót do Aktualności →