Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

6 szkoleń, 20 godzin zajęć i 120 uczestników – 2. edycja inicjatywy „Hand in Hand” za nami!

Opublikowano w 30 października 2019 przez Ula Bandurowska

Jesienią 2019 roku odbyła się 2. edycja inicjatywy „Hand in Hand”, której inicjatorami i organizatorami są Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 oraz Hewlett Packard Enterprise.

We wrześniu i październiku zrealizowanych zostało 6 bezpłatnych szkoleń dla reprezentantów dolnośląskich organizacji pozarządowych, które dostarczyli eksperci z firm CCC, EY Global Delivery Services Poland, Hewlett Packard Enterprise Global Business Center oraz ULTIMO S.A. W sumie odbyło się 20 godzin zajęć, w których wzięło udział 120 uczestników, reprezentujących różne organizacje pozarządowe z Wrocławia i regionu Dolnego Śląska.

TEMATYKA SZKOLEŃ
1. „Podstawy zarządzania projektami” (EY Global Delivery Services Poland)
2. „Usprawnienia procesów biznesowych z wykorzystaniem programów Excel i VBA (EY Global Delivery Services Poland)
3. „Efektywna współpraca z biznesem, z elementami budowania wizerunku organizacji” (ULTIMO S.A.)
4. „Komunikacja, która działa – w prezentacjach i w zespole (CCC)
5. „Sposób na RODO w NGO” (CCC)
6. „Budowanie marki organizacji pozarządowej” (Hewlett Packard Enterprise Global Business Center)

Inicjatywa „Hand in Hand” ma na celu promowanie szeroko pojętej współpracy między biznesem i NGO, a także pokazanie, że może odbywać się ona na wielu płaszczyznach, nie tylko wsparcia finansowego. W lutym 2019 roku odbyła się pierwsza edycja naszego przedsięwzięcia w formule 3-dniowej konferencji, podczas której zarówno prezentowane były dobre praktyki lokalnych firm zrealizowanych dzięki wolontariatowi pracowniczemu, jak również dyskutowane były potrzeby i możliwości obopólnie korzystnej współpracy reprezentantów sektorów. Druga edycja była niejako potwierdzeniem tezy postawionej podczas konferencji, a mianowicie, że obok wsparcia finansowego, biznes może wspierać organizacje pozarządowe w innych wymiarach, jak dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za zaufanie i poświęcony czas. Liczymy, że zdobyta wiedza i umiejętności przyczyniły się do rozwoju kompetencji oraz będą przydatne w funkcjonowaniu ich organizacji. Dziękujemy również wszystkim trenerom, którzy przygotowali i przeprowadzili szkolenia wspierając inicjatywę „Hand in Hand”.Powrót do Aktualności →