Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akademia DOSTĘPNE FINANSE

Opublikowano w 27 sierpnia 2013 przez admin

Akademia „Dostępne Finanse” jest inicjatywą Narodowego Banku Polskiego, której celem jest zwiększenie świadomości wśród Polaków na temat korzyści i możliwości płynących z posiadania rachunku bankowego oraz aktywnego korzystania z nowoczesnych instrumentów płatniczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektroniczna.

Niski poziom ubankowienia, wykorzystywania kart płatniczych oraz korzystania z bankowości elektronicznej dotyczy wszystkich regionów Polski, ale szczególnie dotyka mieszkańców małych miast i wsi. Dlatego niezależnie od działań podejmowanych przez władze rządowe i samorządowe, Narodowy Bank Polski podejmuje szereg działań, a wśród nich m.in. projekt Akademia „Dostępne Finanse”.

Akademia jest projektem realizowanym w 16 oddziałach okręgowych NBP we współpracy z Departamentem Systemu Płatniczego oraz Departamentem Komunikacji i Promocji i Departamentem Edukacji i Wydawnictw NBP. Zadaniem oddziałów NBP jest dotarcie i nawiązanie współpracy z Ambasadorami obrotu bezgotówkowego – osobami będącymi liderami w&mnsp;społecznościach lokalnych, którzy swoją wiedzą, autorytetem i zaangażowaniem będą w bezpośredni sposób promować idee projektu i wiedzę nt. obrotu bezgotówkowego w środowiskach w regionie.

Projekt Akademia „Dostępne Finanse” został zaplanowany na okres 2012 – 2015. W tym czasie zostaną zorganizowane spotkania edukacyjne z udziałem Ambasadorów, połączone z działaniami promującymi obrót bezgotówkowy. Ze względu na ogłoszony przez Parlament Europejski i Radę „Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”, w 2012 r. działania Akademii koncentrują się głównie na tej grupie społecznej.

Kalendarz spotkań Akademii „Dostępne Finanse” w Oddziałach Okręgowych NBP:

  •     9 września, Wrocław

Informacji na temat spotkania we Wrocławiu udziela Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD – tel. 71 770 41 87, mail: marek.kolbek@umwd.pl

 Powrót do Aktualności →