Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Akcja Miasto

Opublikowano w 25 kwietnia 2016 przez admin

Każdy z nas jest pieszym, chociaż nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Badania pokazują, że z tej formy transportu korzysta we Wrocławiu 19% mieszkańców.
Co oznacza ta liczba i jaki ma wpływ na rozwój miasta chcemy poddać dyskusji podczas seminarium „Pieszy Wrocław – perspektywy”.

Od 30 kwietnia 2015 roku prowadzimy działania mające na celu ocenę, w jakim stopniu Wrocław jest miastem przyjaznym dla pieszych, jakie występują tutaj bariery dla swobodnego poruszania się, jakie występują zagrożenia i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować zdiagnozowane problemy.

Jako Stowarzyszenie Akcja Miasto jesteśmy autorami oraz realizatorami projektu Pieszy Wrocław, finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Zebrane przez nas obserwacje wraz z rozwiązaniami zawarliśmy w publikacji Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta.

Podsumowaniem projektu będzie również seminarium Pieszy Wrocław – perspektywy, które odbędzie się 27 kwietnia 2016 roku, o godzinie 10.00 w Infopunkcie Nadodrze (Łokietka 5).

Podczas dwugodzinnego spotkania chcielibyśmy krótko przedstawić efekty naszych działań oraz publikację, a następnie, wraz z zaproszonymi gośćmi, zastanowić się nad przyszłością ruchu pieszego we Wrocławiu. Naszymi panelistami będą m.in. oficer pieszy Tomasz Stefanicki, powołany przez nas społeczny rzecznik pieszych Aleksandra Zienkiewicz, Wojciech Kurzyjamski z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, Tomasz Jakub Sysło, miejski aktywista oraz Maja Zabokrzycka (Infopunkt Nadodrze). Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy również przedstawicieli Urzędu Miasta, Rad Osiedli i pasjonatów transportu.

Seminarium odbędzie się według planu:
10:00-10:45 Podsumowanie projektu Pieszy Wrocław
10:45-11:00 Przerwa kawowa wraz z poczęstunkiem od Central Cafe
11:00-12:00 Panel dyskusyjny

Projekt „Pieszy Wrocław” zamknie również happening pod hasłem: Biegiem na zielonym. Celem happeningu jest zwrócenie uwagi na niedostosowane do potrzeb pieszych czasy trwania sygnalizacji świetlnych. Zbyt długie czerwone, które powoduje dyskomfort związany z oczekiwaniem na przejście, czy zbyt krótki sygnał zielony, który utrudnia pokonanie jezdni nawet osobom sprawnym fizycznie i młodym. Niedostosowanie sygnalizacji świetlnej
do potrzeb pieszych prowokuje do przebiegania, nie tylko na czerwonym świetle, jednocześnie narażając pieszego na niebezpieczeństwo.

Happening odbędzie się we wtorek, 26.04.2016 o godzinie 16:00 przy przejściu dla pieszych pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a Muzeum Narodowym.

Kontakt:
W sprawie seminarium: Aleksandra Adamowicz, aleksandra.adamowicz[at]akcjamiasto.org, 512 558 418
W sprawie happeningu: Sandra Domańska, sandra.domanska[at]akcjamiasto.org, 695 612 923

Projekt „Pieszy Wrocław” jest realizowany w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.Powrót do Aktualności →