Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ankieta „Turystyka osób niepełnosprawnych a budowanie świadomości społecznej na przykładzie Polski”

Opublikowano w 14 listopada 2018 przez admin

Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety pt. „Turystyka osób niepełnosprawnych a budowanie świadomości społecznej na przykładzie Polski”. Ankieta tylko dla osób z niepełnosprawnością.

Link do ankiety

Pan Stanisław Francuz jest studentem III roku studiów doktoranckich na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Na potrzeby pracy doktorskiej prowadzi badania dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, turystyce, rekreacji i wypoczynku. Jest również autorem kilku publikacji turystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym przewodnika Polska bez barier – 500 tras … W związku z tym zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety przez osoby z różnymi dysfunkcjami. Odpowiedzi są anonimowe i służą tylko celom badawczym.

 Powrót do Aktualności →