Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Aplikacja do sprawozdań finansowych

Opublikowano w 20 marca 2019 przez admin

W serwisie podatki.gov.pl w dziale e-Sprawozdania Finansowe można pobrać nową wersję bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Aplikacja umożliwia organizacji pozarządowej sporządzenie sprawozdania finansowego wg załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości i zapisanie go w formacie xml (strukturze logicznej).

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe ma załącznik 6

W serwisie podatki.gov.pl w dziale e-Sprawozdania Finansowe można pobrać nową wersję bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe

Dotychczas możliwe w niej było sporządzenie sprawozdania tylko przez osoby fizyczne zgodnie z załącznikami nr 1, 4 lub 5 do ustawy o rachunkowości. Obecnie aplikacja została rozszerzona o możliwość jej wypełniania przez osobę prawną wpisaną do krajowego rejestru sądowego i dodany został wzór sprawozdania z załącznika 6 do ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że może posłużyć organizacji pozarządowej.

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe po zainstalowaniu na komputerze pozwala wypełnić sprawozdanie finansowe organizacji i wygenerować plik xml w strukturze logicznej.

Umożliwia także ponowne przeglądanie i edycję wcześniej zapisanego pliku sprawozdania oraz zapisanie informacji w nim zawartych w formacje pdf.

Podpisywanie sprawozdań

Wypełnione sprawozdanie już w samej aplikacji e-Sprawozdania można podpisać płatnym podpisem kwalifikowanym lub bezpłatnym podpisem zaufanym (profilem zaufanym).

Można też wygenerować plik xml ze sprawozdaniem i wygenerowany plik sprawozdania podpisać i wysłać korzystając z innych narzędzi zgodnie z procedurami, które opisaliśmy w informacjach:

Dla organizacji z działalnością gospodarczą i nie tylko

Sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej – formacie xml – muszą sporządzać organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą (zarejestrowane w KRS w rejestrze przedsiębiorców). W pierwszej kolejności aplikacja Ministerstwa Finansów będzie przydatna właśnie dla nich – nie muszą już korzystać z komercyjnego oprogramowania do tworzenia wymaganego prawem formaty sprawozdania.

Aplikacji mogą używać również pozostałe NGO-sy, które składają sprawozdania do urzędów skarbowych i zobowiązane są tylko do zachowania formy elektronicznej. Tą formą może być plik pdf, jpg, plik excela. Może to być również plik xml.

Sporządź sprawozdanie

Aplikacja jest zdecydowaną pomocą dla organizacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, które muszą sporządzać i wysyłać sprawozdanie w strukturze logiczne do systemu eKRS.

Aplikacja nie nadaje się raczej do samego przygotowywania i pracy nad sprawozdaniem. Nie pomoże nam zebrać i posprawdzać liczb i informacji potrzebnych w sprawozdaniu. Organizacja powinna więc zrobić sprawozdanie w dogodny dla niej sposób (po prostu tak jak to zazwyczaj robiła w ubiegłych latach, w excelu lub nawet na papierze), a następnie zebrane w sprawozdaniu dane przenieść do aplikacji Ministerstwa Finansów.

Pamiętajmy, że sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej musi mieć w 2019 r. formę elektroniczną. Formę elektroniczną ma mieć jednak tylko produkt finalny – sporządzone (do końca marca) sprawozdanie. Dodatkowo od organizacji z działalnością gospodarczą wymaga się, żeby sprawozdanie było sporządzone w strukturze logicznej (co umożliwia aplikacja MF).

Sprawozdanie ma więc mieć ostatecznie formę elektroniczną, jednak sama praca nad sprawozdaniem jest wewnętrzną sprawą organizacji i może odbywać się w rożnych formach, różnych programach, nie tylko w komputerze.Powrót do Aktualności →