Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatna Interdyscyplinarna Letnia Szkoła Edukacji Globalnej. Rusza rekrutacja!

Opublikowano w 24 czerwca 2013 przez admin

ATT00033

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) zaprasza studentów do udziału w darmowej letniej szkole poświęconej tematyce edukacji globalnej w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która odbędzie się od 3 do 10 września br. w Nasutowie koło Lublina.

Zapewniamy:

1. Bezpłatne szkolenie, którego ukończenie zostanie potwierdzone certyfikatem: 8 dni zajęć (ponad 70 godzin dydaktycznych) w formie wykładów, seminariów i warsztatów, realizowanych według programu opracowanego przez dr Urszulę Markowską-Manista oraz mgr Aleksandrę Niedźwiedzką-Wardak – ekspertki edukacji globalnej (w załączniku zarys programu). Oprócz nich wybrane zajęcia prowadzić będą zaproszeni goście – teoretycy i praktycy edukacji globalnej.

2. Materiały szkoleniowe.

3. Możliwość zamieszczenie własnego tekstu (autorskich narzędzi do pracy z wybraną grupą osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w recenzowanej publikacji pod redakcją, która zostanie rozpowszechniona wśród uczelni pedagogicznych w Polsce oraz kuratoriów i ośrodków doskonalenia nauczycieli.

4. Pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas Letniej Szkoły Edukacji Globalnej (od 3 do 10 września).

UWAGA!

Uczestnicy szkolenia ponoszą koszty dojazdu do Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy Staw w Nasutowie koło Lublina.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Szkolenie jest adresowane do studentów (w tym doktorantów) pedagogiki przygotowującej do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagodzy terapeutyczni, logopedzi, pedagodzy pracujący z dziećmi niedostosowanymi społecznie, pedagodzy pracujący z dziećmi odmiennymi kulturowo itd.)
  • Zgoda na opracowanie (na podstawie zajęć Letniej Szkoły Edukacji Globalnej) narzędzi do pracy z wybraną grupą osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeprowadzenie zajęć z ich wykorzystaniem podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (od 16 do 24 listopada) oraz zraportowanie ich przebiegu według formularza przygotowanego przez autorki szkolenia.


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia: e-mail
edu@chsch.pl, tel. 663 211 449 do końca lipca. Liczba miejsc ograniczona!


Interdyscyplinarna Letnia Szkoła Edukacji Globalnej jest częścią projektu „Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.Powrót do Aktualności →