Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

Opublikowano w 21 września 2016 przez admin

 Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców. Drugie konsultacje odbędą się 22 września w Centrum Sektor 3 (teren dawnej zajezdni przy ul. Legnickiej 65).

W sierpniu ruszył cykl konsultacji dla przedsiębiorczych z Dolnego Śląska. Podczas indywidualnych spotkań każdy uczestnik ma szansę zdobyć informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na rozwój własnej działalności gospodarczej (np. na zwiększenie mocy produkcyjnej, eksport, wprowadzenie na rynek nowego produktu, promocję za granicą itp.).
Wrześniowe spotkanie w szczególności skierowane jest do właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli branży żywności wysokiej jakości (produkujący np. środki spożywcze, suplementy, pasze).
Zainteresowani będą mogli skorzystać z porad ekspertów między godz. 12-16. Na pojedynczego uczestnika przeznaczone zostanie 30 minut. Warunkiem uczestnictwa jest jedynie zapisanie się na konkretną godzinę.
Organizatorem konsultacji jest Dolnośląska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, która za swoją misję obrała szerzenie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz wsparcie ich w realizowaniu inicjatyw związanych z tymże obszarem.
Działalność Fundacji opiera się na trzech filarach:
I: udzielaniu pomocy niepełnosprawnym w kontekście przedsiębiorczości i informowaniu pracodawców o możliwościach zatrudniania ww. grupy
II: wsparciu wszystkich zainteresowanych podmiotów w pozyskiwaniu funduszy na rozwój działalności
III: promowaniu idei interim management tj. managerów „do wynajęcia”


Powrót do Aktualności →