Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne kursy komputerowe dla Wrocławian w wieku 50+

Opublikowano w 23 października 2014 przez admin

Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają na bezpłatne kursy obsługi komputera dla mieszkańców Wrocławia. Jeszcze tylko do końca października przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatne kursy komputerowe dla mieszkańców Wrocławia w wieku 50+!

Celem projektu jest nabycie przez uczestników zajęć umiejętności teoretycznych i praktycznych przygotowujących do zdania egzaminu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych oraz otrzymaniu certyfikatu ECDL wydanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
•    ukończyły 50 rok życia,
•    zamieszkują na terenie Miasta Wrocławia
•    przystępują do projektu z własnej inicjatywy
•    nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera (np. ukończonych kursów komputerowych)

Kurs jest okazją aby:
•    zwiększyć swoje kompetencje na rynku pracy
•    korzystać z możliwości jakie daje obsługa komputera
•    zdobyć umiejętności w zakresie technologii ICT
•    zdobyć uznawany w całej Europie certyfikat ECDL

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pragnących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe.

W jego ramach uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie:
•    użytkowania komputerów;
•    przetwarzania tekstów i zarządzania plikami;
•    przeglądania stron internetowych;
•    arkuszy kalkulacyjnych.

Obecnie zbieramy zgłoszenia do ostatnich grup w ramach projektu. Zajęcia rozpoczynają się, gdy tylko zbierze się 12 osób o podobnych preferencjach odnośnie godzin/dni szkoleń. Szkolenia odbywają się również popołudniami oraz w weekendy!

Kontakt: Stowarzyszenie Euro-Concret: ul. Kościuszki 35 A, wejście przez bramę 37, II piętro oficyna tel/fax 71/341-05-19, www.komputerszansa.pl, komputerszansa@gmail.com

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, współfinansowanego prze Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Powrót do Aktualności →